Ống hút, hoàn chỉnh

Ống hút tiêu chuẩn 10.0m không dẫn điện với chốt cài ở đầu chân không và côn DN 40 ở đầu phụ kiện.

Ống hút tiêu chuẩn 10,0m không dẫn điện với bộ chuyển đổi DN 40 ở đầu chân không và côn DN 40 ở đầu phụ kiện. Các trình kết nối cũng có sẵn dưới dạng bộ (2.862-037.0). Có sẵn tùy chọn cho máy hút bụi khô ướt NT 602 Eco, NT 700/702 Eco / 702 I, NT 993 I, NT 802 I.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Chiều dài (m) 10
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn 40
Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 3,5
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có