Ống hút, hoàn chỉnh

Ống hút tiêu chuẩn 10.0m không dẫn điện với chốt cài ở đầu chân không và côn DN 40 ở đầu phụ kiện.

Ống hút tiêu chuẩn 10,0m không dẫn điện với bộ chuyển đổi DN 40 ở đầu chân không và côn DN 40 ở đầu phụ kiện. Các trình kết nối cũng có sẵn dưới dạng bộ (2.862-037.0). Có sẵn tùy chọn cho máy hút bụi khô ướt NT 602 Eco, NT 700/702 Eco / 702 I, NT 993 I, NT 802 I.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Chiều dài (m) 10
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 40
Số lượng 1
Trọng lượng (Kg) 3,7
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 3,7
Kích thước (D x R x C) 700 x 700 x 150