Ống hút hoàn chỉnh. Dẫn điện

Dẫn điện

Dẫn điện

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Chiều dài (m) 4
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn 61
Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 2,5
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có