Ống hút nhựa cong

Ống hút nhựa cong (DN 35) với hệ thống kẹp C-35. Dùng cho tất cả các kiểu máy hút bụi khô ướt NT 361 đến NT 611 Eco một động cơ công nghiệp (ngoại trừ NT Eco M và NT Eco H).

Ống hút nhựa cong (DN 35) với hệ thống kẹp C-35. Dùng cho tất cả các kiểu máy hút bụi khô ướt NT 361 đến NT 611 Eco một động cơ công nghiệp (ngoại trừ NT Eco M và NT Eco H).

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn 35
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,091
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có