Ống luồn dây

Ống luồn dây để lắp đặt cáp điều khiển. Bao gồm ống dẫn 3 m, kẹp ống 5x, chốt 5x, vít 5x.

Ống luồn dây để lắp đặt cáp điều khiển. Bao gồm ống dẫn 3 m, kẹp ống 5x, chốt 5x, vít 5x.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,238
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có