Ống nối dài

Ống nối dài tiêu chuẩn không dẫn điện cho tất cả các ống C-32 và C-35 với hệ thống kẹp.

Ống nối dài tiêu chuẩn không dẫn điện cho tất cả các ống C-32 và C-35 với hệ thống kẹp.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Chiều dài (m) 2,5
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 32
Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,638
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có