Ống phun/hút, 4 m

Toàn bộ, khớp nối kim loại.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 2,2
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có