Ống PVC DN40 3 m

Ống PVC, DN 50. Chịu nhiệt độ lên đến 85°C và dẫn điện. Chiều dài: 3 m.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 40
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có