Phụ kiện bộ chuyển đổi DN 50 đến DN 51

Bộ chuyển đổi bằng thép để kết nối DN 50 đến DN 51. Dẫn điện.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50