Phụ kiện bộ chuyển đổi DN 51 đến DN 50

Bộ chuyển đổi thép để kết nối DN 51 đến DN 50. Dẫn điện.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50