Pin

4 yêu cầu.

Pin kéo, không cần bảo dưỡng.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Loại ắc-quy Không bảo dưỡng
Điện áp ắc-quy (V/AH) 6
Dung lượng ắc-quy 240
Số lượng 1
Trọng lượng (Kg) 47,8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 57,036
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có