Repair set Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,045
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có