Repair set Power Rotary Jet F9 050, 050, 1,35 mm

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,044
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có