Rổ lọc chính vĩnh viễn, T 12/1, T 15/1, T 17/1

Rổ lọc chính cho máy hút bụi T 15/1, T 12/1 và T 17/1 có thể được sử dụng làm bộ lọc chính có hoặc không có túi lọc. Khung nhựa nylon, có thể giặt đến 40°C.

Rổ lọc chính cho máy hút bụi T 15/1, T 12/1 và T 17/1 có thể được sử dụng làm bộ lọc chính có hoặc không có túi lọc. Khung nhựa nylon, có thể giặt đến 40°C.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,179
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có