Rổ lọc chính vĩnh viễn, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200

Khung nhựa với lông cừu gia cố, có thể giặt đến 40°C.

Nói chung nên được sử dụng làm bộ lọc chính, máy có thể hoạt động có hoặc không có túi lọc.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng (Kg) 0,097
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,102
Kích thước (D x R x C) 290 x 265 x 60
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có