Rổ lọc chính vĩnh viễn, T 8/1, T 14/1

Nylon, chịu được nhiệt độ giặt đến 40 °C

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,144
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có