Rổ lọc, Ø 452 mm, 35 l

Rổ bào có đường kính lỗ 1,5 mm để tách chất lỏng và vụn hiệu quả.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Đường kính (m) 452
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có