Set side strip oil resistant

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 2
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có