súng phun

Thời gian thiết lập ngắn, vận chuyển dễ dàng, tắt ngay lập tức - súng phun tia là phương pháp làm sạch hợp lý cho tất cả các loại diện tích vừa và nhỏ. Có thể điều chỉnh áp suất / lượng nước.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng (Kg) 3,4