Tay cầm đôi để kiểm soát chính xác đầu xịt

Tay cầm đôi. Kiểm soát chính xác đầu xịt

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Đường ren kết nối M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,439