Thiết bị giới hạn khởi động dòng điện

Giảm dòng điện khởi động trong nguồn cung cấp một pha và bảo vệ cầu chì đường dây.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,298
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Sản phẩm ngưng giao dịch