Thùng chứa chất thải bằng thép không gỉ

Thùng chứa chất thải bằng thép không gỉ cho chất thải và các khu vực ứng dụng có nguy cơ bị ăn mòn cao hơn.

Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có