Thùng nước ngọt, 3,5 l

Đẩy lên: để làm sạch cơ bản và bảo trì.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,25
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có