Trọng lượng bổ sung, 10 kg

Trọng lượng thêm 10 kg làm tăng áp suất tiếp xúc, giúp cho việc loại bỏ lớp phủ, mài, kết tinh, v.v. hiệu quả hơn có thể.

Trọng lượng thêm 10 kg làm tăng áp suất tiếp xúc, giúp cho việc loại bỏ lớp phủ, mài, kết tinh, v.v. hiệu quả hơn có thể.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng trên mỗi đơn vị 1
Số lượng 1
Trọng lượng (Kg) 10
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 11,7
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có