TÜV đã được phê duyệt

Đánh giá để phê duyệt sử dụng trên đường công cộng ở Đức

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Lắp vào máy cũ 2.851-285.7
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 100
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có