Van bi cao áp

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,323
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có