Van bi ống thoát nước ABS

Ống xả để thoát nước bẩn theo định mức từ các bồn chứa trong máy chà sàn liên hợp BD 50/50 C Classic và BD 50/60 C Classic của chúng tôi. Điều chỉnh lưu lượng nước bằng van bi.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,782
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có