Wheel solid rubber non-chalking

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 19,1
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có