Zaštita podataka

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH (u daljnjem tekstu: Kärcher) u svim postupcima obrade podataka (npr. prikupljanje, obrada i prijenos) postupa u skladu sa zakonskim odredbama. Sljedeća izjava daje vam pregled vrste podataka koji se prikupljaju, kako se koriste i prosljeđuju, koje sigurnosne mjere Kärcher poduzima za zaštitu vaših podataka i kako možete ostvariti svoja prava.


Prikupljanje, korištenje i pohrana osobnih podataka

 

 

 

POLITIKA PRIVATNOSTI


Dobro došli na webstranicu Karcher d.o.o.. Karcher d.o.o. se zalaže za Vaša prava privatnosti u online svijetu te je posvećen transparentnosti o tehnologijama koje koristi. Sukladno čl. 12, 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: „Opća uredba“), ovim putem Vam pružamo osnovne informacije o tome tko je voditelj obrade, tko su primatelji podataka (osobe kojima se sukladno ugovoru i zakonskim odredbama prosljeđuju podaci), koje osobne podatke obrađujemo, u koje svrhe i koliko dugo podatke čuvamo. Sve osobne podatke obrađujemo u skladu s Općom uredbom, Zakonom o provedbi Opće uredbe i drugim primjenjivim propisima.

Karcher d.o.o., društvo osnovano sukladno hrvatskom pravu, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081039622, OIB: 03109396077, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 169A (u daljnjem tekstu: „Karcher” ili „mi”) djeluje kao voditelj obrade u smislu Opće uredbe te je svrha ove politike privatnosti upoznati posjetitelje naše web stranice o postupcima u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka te s općim uvjetima korištenja naše web stranice.

 

PRIKUPLJANJE I UPOTREBA OSOBNIH PODATAKA

 

Osobne podatke obrađujemo u različite svrhe:

 

1. Zbog pružanja usluge koju ste zatražili

Kada naručujete proizvode putem interneta, prikupljamo podatke o vašem identitetu, podatke za kontakt, podatke za slanje pošiljke, podatke o plaćanju i druge podatke koji su nužni za provedbu transakcije. Na našoj web stranici možete i izraditi račun radi lakše interakcije s nama.

 

2. Zbog ostvarenja naših poslovnih potreba


Možete posjetiti web stranicu, a da ne otkrijete mnogo podataka o sebi. Međutim, naši poslužitelji automatski zapisuju tehničke podatke o posjetiteljima radi pravilnog prikazivanja naše web stranice, u sigurnosne svrhe i za upotrebu u analizi performansi naše web stranice.

Osobne podatke koje prikupimo upotrebljavamo i u interne svrhe kao što su poboljšanje naših proizvoda i promidžbe, upravljanje računima klijenata, stjecanje saznanja o potrebama naših klijenata te kontaktiranje s klijentima u svrhe istraživanja i informiranja.

Vaše osobne podatke možemo upotrebljavati u kontekstu korporativne transakcije i za zaštitu naših prava ili vlasništva, za provedbu naših uvjeta upotrebe i pravnih obavijesti te za uspostavu, ostvarivanje i obranu pravnih zahtjeva.

 

3. Zbog ispunjavanja naših zakonskih obveza


Obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo ispunili porezne, računovodstvene i druge zakonske obveze, primjerice, u kontekstu komercijalnih transakcija. Osim toga, obrađujemo vaše osobne podatke kada je to propisano zakonom ili kada nas na to obvezuje sudska odluka ili druga obvezujuća odluka.

 

4. Uz vašu privolu


U nekim okolnostima možemo zatražiti vašu privolu za obradu vaših osobnih podataka. To činimo, primjerice, za upotrebu određenih kolačića; za upotrebu vaše adrese e-pošte u oglašivačke svrhe; kada se pretplatite na određene usluge (npr. redoviti bilten). Uvijek ćete imati mogućnost povlačenja te privole.

Osim toga, možete dobrovoljno pružiti osobne podatke uključujući, kada je primjenjivo: svoje ime, podatke za kontakt (broj telefona, adresu e-pošte i adresu), datum rođenja, naziv radnog mjesta, imena i podatke za kontakt prijatelja i članova obitelji, hobije, područja koja vas zanimaju, članstvo u strukovnim udruženjima, sklonosti prema određenim markama i proizvodima, izvor upućivanja. Pružate li podatke o prijateljima i članovima obitelji, suglasni ste da ćete tim osobama dostaviti ova pravila o privatnosti i dobiti njihovu privolu za pružanje podataka.

Ako ste mlađi od 16 godina, ne smijete nam pružati osobne podatke ako prije toga niste dobili privolu ili odobrenje roditelja ili skrbnika.

Nećemo upotrebljavati ni dijeliti vaše osobne podatke u svrhe koje nisu povezane s onima koje su opisane u ovim pravilima o privatnosti, a da vas o tome ne obavijestimo i, kada je potrebno, ponudimo vam da odlučite smijemo li upotrebljavati vaše osobne podatke na taj drugi način.

 

DIJELJENJE PODATAKA


Možemo dijeliti vaše podatke u prethodno navedene svrhe s:


- drugim subjektima grupacije Karcher

- pružateljima usluga koji su povezani s radom ove web stranice i našeg poduzeća, pružanjem usluga povezanih s tehnologijom, obradom i odobrenjem plaćanja te distribucijom promidžbenih materijala

- javnim tijelima, državnim regulatornim tijelima ili drugim službenicima zaduženim za provedbu zakona te sudovima, kako je propisano ili dopušteno zakonom ili kada nas na to obvezuje obvezujući nalog

- ostalim trećim stranama koje su povezane s restrukturiranjem poduzeća, prodajom ili raspodjelom imovine, pripajanjem ili prodajom imovine društva Karcher ili bilo kojeg našeg društva kćeri ili pridruženih društava.

Kada dijelimo vaše osobne podatke sa subjektima koji se nalaze u državama izvan EGP-a ili Švicarske koje ne pružaju jednaku razinu zaštite podataka, uspostavit ćemo ugovorna jamstva u skladu s mjerodavnim zakonom o zaštiti podataka. Ako želite zatražiti više informacija, obratite nam se koristeći se podacima za kontakt navedenima u nastavku.

 

 

SIGURNOST PODATAKA


Održavamo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Nažalost, nijedan sustav informacijske sigurnosti ne može biti 100 % siguran. Slijedom toga, iako nastojimo zaštititi vaše osobne podatke, ne možemo osigurati ni jamčiti da će osobni podaci biti sigurni od nepredvidljivog gubitka ni neovlaštenog pristupa.

 

VAŠA PRAVA


U svakom trenutku posjetitelji ove web stranice imaju sljedeća prava:

- pravo na pristup podacima i uvid u podatke;

- pravo na informiranost o obradi osobnih podataka;

- pravo na prenosivost podataka;

- pravo na povlačenje privole;

- pravo na podnošenje prigovora;

- pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni;

- pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora.

Podaci za kontakt na koje možete poslati svoj zahtjev navedeni su u nastavku:

office-hr@karcher.com.

 

CJELOVITOST PODATAKA


Poduzimamo razumne korake kako bismo osigurali da osobni podaci koje prikupljamo budu relevantni za svrhe u koje će se upotrebljavati, da budu pouzdani za svoju namjenu te da budu točni, potpuni i aktualni. Međutim, u nekim se slučajevima moramo oslanjati na pojedinačne korisnike da nam pruže osobne podatke i održavaju njihovu točnost. Vi ste odgovorni osigurati ažurnost i točnost svojih podataka kada nam ih pružate te kada vam naše usluge nude alate za održavanje tih podataka.

 

ZADRŽAVANJE OSOBNIH PODATAKA


Zadržavat ćemo osobne podatke samo onoliko koliko je propisano mjerodavnim zakonom, odnosno onoliko koliko je nužno za namjene za koje se podaci obrađuju. Izbrisat ćemo osobne podatke kada nam više ne budu trebali, a u svakom slučaju po isteku najdužeg roka za pohranu koji je propisan mjerodavnim zakonom.

 

IZMJENE OVIH PRAVILA O PRIVATNOSTI


Karcher zadržava pravo promijeniti ovu Politku privatnosti u svako doba te biste trebali povremeno posjetiti našu web stranicu kako biste utvrdili je li došlo do izmjena. Provjerite datum stupanja na snagu koji je objavljen na početku ovih pravila o privatnosti kako biste utvrdili jesu li pravila nedavno izmijenjena.

 

POVEZNICE NA DRUGE WEB STRANICE


Prakse zaštite privatnosti koje su navedene u ovim pravilima o privatnosti odnose se samo na ovu web stranicu i druge navedene aktivnosti. Druge web stranice koje uređuju treće strane mogu primjenjivati drugačiju politiku. Kliknete li poveznicu na drugu web stranicu kojima upravljaju treće strane ili ih na neki drugi način posjetite, pregledajte pravila o privatnosti objavljena na njima. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim web stranicama i nismo odgovorni za pravila i prakse kojima se služe treće strane.


POLITIKA PRIVATNOSTI - CALL CENTAR

Ukoliko kontaktirate naš Call centar možemo prikupljati Vaše ime i prezime, broj telefona e-mail adresu, kao i druge pojedinosti koje podijelite s nama u predmetnoj komunikaciji. Ovisno o sadržaju i svrsi Vašeg upita/kontakta, osim navedenih, možemo prikupljati te na drugi način obrađivati i druge informacije i/ili osobne podatke kako bismo mogli udovoljiti Vašem upitu, pružiti Vam potrebne informacije i/ili dr. Napominjemo kako niste dužni pružiti nam svoje osobne podatke, međutim molimo da uzmete u obzir kako u tom slučaju postoji mogućnost da nećemo moći udovoljiti Vašem upitu i pružiti Vam tražene informacije.

Pravna osnova za obradu predmetnih osobnih podataka, ovisno o sadržaju Vašeg upita, je poduzimanje predugovornih radnji na Vaš zahtjev i/ili izvršavanje naših ugovornih obveza.

Uslugu pružanja i upravljanja našim Call centrom povjerili smo vanjskom društvu slijedom čega isto obrađuje Vaše osobne podatke u svojstvu izvršitelja obrade. Predmetnog izvršitelja obrade obvezali smo na zaštitu osobnih podataka putem odgovarajućih ugovornih klauzula te je isti obvezan čuvati Vaše osobne podatke u tajnosti i ne smije ih koristiti u bilo koje druge svrhe osim za pružanje usluga za nas.

Dodatno napominjemo kako se telefonski pozivi koje uputite našem Call centru mogu snimati temeljem Vaše privole, a u svrhu kontrole kvalitete i poboljšanja pružanja korisničke usluge.

Podatke prikupljene putem Call centra čuvamo 6 mjeseci.

 

KONTAKTIRAJTE NAS


Ako imate pitanja o ovim pravilima o privatnosti ili o našim praksama zaštite privatnosti, obratite nam se na: office-hr@karcher.com.

Ako imate nedoumica ili pritužbi o tome kako upotrebljavamo Vaše osobne podatke, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na: office-hr@karcher.com.

Ako smatrate da vaša pritužba nije riješena na odgovarajući način, imate pravo obratiti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 


KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE: 1 EUR = 7.53450 HRK

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE