Upute za rukovanje

Na ovom mjestu Vam nudimo internetske verzije uputa za rukovanje naših uređaja za čišćenje.

Da bi se željene upute za rukovanje našle, ovdje odaberite uređaj:

Ovdje ćete za svaki proizvod pronaći odgovarajuće upute za rukovanje, odnosno upute za uporabu. U našim uputama za rukovanje pronaći ćete informacije na primjer o korištenju, sigurnosti, stavljanju u pogon, tehničke podatke, pribor i informacije o zbrinjavanju. Često i za više jezika unutar uputa za rukovanje. Često se za upute za rukovanje koriste i sinonimi kao BTA, upute za korištenje, upute za uporabu ili priručnik za korištenje.