Izjava o zaštiti podataka

društva Alfred Kärcher GmbH

Zaštita podataka

 

Društvo Alfred Kärcher GmbH (u nastavku teksta kratko: Kärcher) postupa u svim postupcima obrade podataka (npr. prikupljanje, obrada i slanje podataka) sukladno zakonskim propisima. Sljedeća izjava dat će Vam pregled o tome koja vrsta podataka se prikuplja te na koji se način ti podaci koriste i prosljeđuju, koje sigurnosne mjere tvrtka Kärcher poduzima radi zaštite Vaših podataka te kako i Vi sami možete zaštititi svoje podatke.

Podaci voditelja obrade osobnih podataka:

Karcher d.o.o.
Poslovođa Dipl. Ing. Milivoj Žegarac
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb
Tel.: +385 1 4094331, +385 1 4094332
E-mail: office@kaercher.hr

Članak 1. Prikupljanje, korištenje i memoriranje osobnih podataka


Ako koristite online ponudu tvrtke Kärcher, tvrtka Kärcher će od Vas prikupiti razne podatke, djelomice i takozvane osobne podatke. Pritom se radi o pojedinačnim podacima o osobnim ili činjeničnim prilikama određene fizičke osobe ili fizičke osobe koja se može utvrditi, kao što su primjerice Vaše ime i prezime, Vaša adresa ili Vaš telefonski broj.

1. Posjećivanje web stranica tvrtke Kärcher općenito

Prilikom posjećivanja web stranica tvrtke Kärcher protokoliraju se sljedeći podaci, čije memoriranje služi isključivo za interne sistemske ili u statističke svrhe, a sve se odvija u anonimiziranom obliku: naziv pozvanih stranica, korištenog pretraživača, operativnog sustava, pružatelja internetske usluge te domene kojoj se pristupa, datum i vrijeme pristupa, korištene tražilice, nazivi skinutih datoteka te Vaša IP adresa.
Daljnje osobne informacije evidentiraju se samo ako ih Vi dragovoljno stavite na raspolaganje, primjerice u okviru upita ili registracije. Osobne podatke, koje ste stavili na raspolaganje, tvrtka Kärcher će koristiti, ovisno o dotičnome području, da bi odgovorila na Vaše upite, za obrađivanje Vaše narudžbe kao i u svrhu tehničkog administriranja web stranica. Konkretno, korištenje osobnih podataka odvija se u dotičnim područjima kako slijedi:

2. Obrasci za kontakt

Ako se putem obrasca za kontakt na internetskim stranicama tvrtke Kärcher obraćate tvrtki Kärcher, memoriraju se Vaš oblik oslovljavanja, Vaše ime i prezime, Vaša adresa, Vaša e-mail adresa, područje na koje se Vaš upit odnosi te Vaša informacija o tome jeste li potrošač (privatna osoba) ili poduzetnik (gospodarski subjekt), kako bi Vaša poruka, koja je unesena u kućicu „Napomena“ mogla odmah biti proslijeđena pravoj osobi za kontakt. Vaši podaci, koje ste naveli putem obrasca za kontakt, neće se koristiti u druge svrhe, posebice ne u promidžbene svrhe.

3. Istraživanje tržišta (npr. Register&Win)

U zakonskom opsegu tvrtka Kärcher koristit će Vaše podatke za potrebe istraživanja tržišta te ako ste u tu svrhu dali svoj izričiti pristanak, i to na način da ste kućicu s tekstom koji se nalazi pored nje označili kvačicom:
„Zainteresiran(a) sam za daljnja anketiranja u okviru istraživanja tržišta od strane tvrtke Kärcher!“
U okviru „Register&Win“ ili u slučaju drugih akcija u svrhu istraživanja tržišta, tvrtka Kärcher memorirat će Vaš oblik oslovljavanja, Vaše ime i prezime, Vašu adresu, Vašu e-mail adresu, Vaš telefonski broj, područje u koje ste se sami svrstali (privatna osoba ili gospodarski subjekt) te – ako ste popunili te kućice, odnosno ako ste stavili kvačicu – Vašu godinu rođenja kao i broj artikla, naziv proizvoda, datum kupnje Vašega proizvoda tvrtke Kärcher te činjenicu da ste zainteresirani za daljnja anketiranja u pogledu istraživanja tržišta. Samo ako ste stavljanjem kvačice u za to predviđeno polje dali u tom smislu svoju suglasnost tvrtka Kärcher će Vaše podatke koristiti u okviru istraživanja tržišta. U protivnom, Vaši će podaci biti iskorišteni isključivo da bismo Vas obavijestili u slučaju eventualno osvojene nagarade.

4. Nagradne igre

Prilikom akcija s nagradnom igrom tvrtka Kärcher memorirat će samo dotične podatke koji su potrebni za ždrijeb u nagradnoj igri te za provođenje dotične nagradne igre (to su npr. Vaše ime i prezime, Vaša adresa, Vaša e-mail adresa). Samo ako ste stavljanjem kvačice eksplicitno dali Vašu suglasnost za korištenje Vaših podataka u daljnje svrhe, tvrtka Kärcher će Vaše podatke koristiti i za istraživanje tržišta ili za slanje elektroničkog biltena.

5. Bilten

Putem e-maila možete se prijaviti za primanje elektroničkog biltena tvrtke Kärcher – bez navođenja Vašeg imena i prezimena, tako što ćete se u tu svrhu registrirati svojom e-mail adresom te u području Slanje stavljanjem kvačice u checkboxu pored sljedećeg teksta izrijekom dati svoj pristanak:
„Htio/htjela bih se prijaviti za primanje elektroničkog biltena tvrtke Kärcher te se u tom smislu prijavljujem sa svojim podacima.“
Nakon što ste dali svoju suglasnost, koju ćemo provjeriti slanjem e-mail poruke koju je potrebno potvrditi, tvrtka Kärcher koristit će Vašu e-mail adresu kao adresu za primanje elektroničkog biltena putem e-maila, kojim ćete redovito biti obavještavani o aktualnim ponudama i proizvodima tvrtke Kärcher. Vi imate mogućnost u svako doba odjaviti primanje elektroničkog biltena (Čl. 5., br. 3).

Članak 2. Prosljeđivanje i brisanje osobnih podataka


Osobne podatke koje ste nam stavili na raspolaganje tvrtka Kärcher koristit će da bi odgovorila na Vaše upite, za obrađivanje Vaše narudžbe kao i u svrhu tehničkog administriranja web stranica.

Eventualno prosljeđivanje, prodaja ili neki drugi vid slanja Vaših osobnih podataka trećim osobama uslijedit će samo ako je to prosljeđivanje potrebno za odvijanje ugovora ili za potrebe obračuna odnosno za naplatu naknade ili ako ste Vi na to izrijekom pristali. Primjerice, može se dogoditi da tvrtka Kärcher u slučaju narudžbi mora Vašu adresu i podatke iz narudžbe proslijediti dobavljaču, ako se pošiljka dostavlja direktno iz tvornice Vama. Naši dobavljači primit će samo one informacije, koje su im potrebne, kako bi obavili svoje dotične poslove. Eventualno drugačije korištenje Vaših informacija nije dozvoljeno.

Nadalje, tvrtka Kärcher ne isključuje interno slanje podataka koji se koriste u svrhu istraživanja tržišta. Vi imate pravo i mogućnost usprotiviti se takvom korištenju Vaših podataka.

Tvrtka Kärcher upozorava na to da smo po nalogu nadležnog ureda u konkretnom slučaju ovlašteni odnosno obvezani dati obavijest o podacima, ako je to potrebno radi kaznenog gonjenja, radi otklanjanja opasnosti od strane policijskih službi.

Članak 3. Sigurnosna napomena


Tvrtka Kärcher poduzela je mnoštvo sigurnosnih mjera, kako bi u primjerenom opsegu i na adekvatan način zaštitila osobne informacije.
Naše baze podataka zaštićene su fizičkim i tehničkim mjerama kao i postupovnim mjerama, koje ograničavaju pristup informacijama na za to posebno ovlaštene osobe u skladu s ovom Izjavom o zaštiti podataka. Naš informatički sustav nalazi se iza softverskog vatrozida, kako bi prekinuo svaki pristup drugih mreža koje imaju internetsku vezu. Samo namještenici, kojima su te informacije potrebne, kako bi mogli obaviti posebne zadaće, dobivaju pristup osobnim informacijama. Naši su suradnici školovani u pogledu sigurnosti i prakse sa zaštitom podataka.

Ako se osobne informacije prikupljaju putem naših internetskih stranica, prijenos podataka odvija se šifrirano uz korištenje industrijskog standarda Secure-Socket-Layer (SSL tehnologija). Osjetljive informacije, kao što su brojevi kreditnih kartica ili informacije o bankovnim računima, šifriraju se radi dodatne zaštite.

U slučaju komunikacije putem e-maila ne možemo zajamčiti potpunu sigurnost podataka.

Članak 4. Kolačići / oglašavanje na temelju korisnikovog korištenja web stranica (bihevioralno ciljano oglašavanje)

Na našim internetskim stranicama koriste se „kolačići“ za tzv. bihevioralno ciljano oglašavanje. Pritom se radi o tekstualnim datotekama, pomoću kojih se podaci s informacijama o korištenju (posjećene web stranice, broj posjeta, vremena posjeta, vrijeme zadržavanja na pojedinim stranicama itd.), dakle profili o korisniku, pohranjuju na Vašem tvrdom disku. Ovi se profili o korištenju anonimiziraju te analiziraju u tehničkom (statističkom) postupku evaluacije, kako bi se kasnije prilikom učitavanja internetskog oglašavanja (npr. bannera) na drugim web stranicama omogućio odabir sadržaja koji je prilagođen interesima dotičnog korisnika. Pritom se u kolačićima ni u kojem slučaju ne memoriraju osobni podaci kao što su ime i prezime, adresa, e-mail adresa.

IP adresu pritom direktno prikuplja pružatelj usluge bihevioralnoga ciljanog oglašavanja – na web stranicama tvrtke Kärcher to je tvrtka GroupM Competence Center GmbH – ali je i tada memorira samo ili u skraćenom ili u šifriranom obliku (tj. IP adresa biva zamijenjena drugim slijedom znamenki, koji ne dopušta povratno otkrivanje prvotnog IP redoslijeda znamenki te se više ne može povratno slijediti) i dalje obrađuje. Tvrtka GroupM Competence Center GmbH nudi i promidžbu za web stranice drugih ponuđača te primjenjuje njihove targeting sustave, kako bi prikupljene podatke odabrala za potrebe promidžbe u skladu s korisnikovim ponašanjem. Daljnje informacije o zaštiti podataka te o bihevioralnome ciljanom oglašavanju tvrtke GroupM Competence Center GmbH kao i o njihovoj tehnologiji naći ćete na stranici: http://www.xaxis.com/de/page/privacy-policy/. Tamo također možete uložiti prigovor na anonimnu analizu Vašega ponašanja prilikom surfanja.
Putem postavki u Vašem pretraživaču Vi načelno možete spriječiti i memoriranje kolačića. U tom je slučaju moguće da Vam se na računalu neće moći u potpunosti i/ili ispravno prikazati sve internetske stranice tvrtke Kärcher.

Članak 5. Vaša prava

Vi u svako doba imate u okviru zakonskih mogućnosti (Čl. 13. EU Uredbe o zaštiti osobnih podataka - GDPR) pravo na obavijest o podacima koji se odnose na Vašu osobu, njihovom podrijetlu, primateljima, svrhama te pravnim temeljima obrade podataka. Povrh toga, imate pravo na pristup informacijama, korekciju i brisanje, ograničenje obrade, prigovor protiv korištenja Vaših podataka te ograničenje profiliranja  u okviru Članaka 15. do 22. EU Uredbe o zaštiti osobnih podataka - GDPR.

Ako želite povući Vašu suglasnost za primanje biltena, molimo Vas da kliknete na poveznicu „Otkazati bilten“ koja se nalazi u dnu neke od e-mail poruka s elektroničkim biltenom.