SanitPro sredstvo za čišć. WC-a i temeljito čišć. CA 10 C eco!perform

Aktivni, viskozni koncentrat za tem. čišć., svježeg mirisa, za ručno čišć. sanit. površ. Razvijeno s pos. gel formulom za bolje prianjanje na vertikal. površinama, kao npr. u WC-u i pisoaru.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 12
pH-vrijednost 1,8
Težina (kg) 1,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 366 x 232 x 298
Svojstva
 • učinkovito sredstvo za temeljito čišćenje sanitarija
 • odstranjuje kamenac i urin, ostatke sapuna, masnoću i tragove potpetica
 • s gel-formulom za bolje prianjanje na vertikalne površine
 • isprane površine suše bez ostavljanja tragova
 • neagresivan prema materijalu
 • ugodan, svježi miris
 • nosi europsku ekološku oznaku (EU Ecolabel)
 • s Easy-to-clean učinkom. Olakšava sljedeća čišćenja.
 SanitPro sredstvo za čišć. WC-a i temeljito čišć. CA 10 C eco!perform
 SanitPro sredstvo za čišć. WC-a i temeljito čišć. CA 10 C eco!perform
 SanitPro sredstvo za čišć. WC-a i temeljito čišć. CA 10 C eco!perform
 SanitPro sredstvo za čišć. WC-a i temeljito čišć. CA 10 C eco!perform
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
 • H290 Može nagrizati metale.
 • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
 • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
 • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
 • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
 • P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem].
 • P405 Skladištiti pod ključem.
 • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Područja primjene
 • Sanitarije
Pribor