Akumulacijska brana Matsudagawa - Ashikaga, Japan

Akumulacijska brana Matsudagawa

Prolazna umjetnost na japanskoj akumulacijskoj brani

U Japanu je Kärcher u ljeto 2008. po drugi pomogao da se stvori jedno umjetničko djelo: U suradnji s umjetnikom Klausom Dauvenon je na akumulacijskoj brani Matsudagawa u blizini grada Ashikaga nastao jedan filigrani crtež – izveden pomoću visokotlačnih čistača.

Pri tome su na strani građevinskog objekta prema dolini (228 m dug i do 56 m visok) mlazom vode izrađeni motivi cvjetova iz dvanaest godina starog sloja nečistoće na zidu. Tada je u kontrastu obrađene prema neobrađenoj površini postalo vidljivo pet cvjetova – „Hanazakari“ – koji za građevinski objekt ostaju sačuvani otprilike pet godina – nakon toga će se na zidu ponovno nataložiti tako puno algi, mahovine i lišajeva da se više neće moći vidjeti razlika između jednom očišćene i uvijek prljave površine.

Kako bi se crtež prenio na površinu zida, jedna ga je japanska tvrtka za geodetsko mjerenje digitalizirala i pomoću laserske tehnike projicirala na zid. Za radove čišćenja su korištena četiri visokotlačna čistača s hladnom vodom HD 1050 B od Kärchera. Potom se pomoću uža za penjanje i gondole za spuštanje uz podršku njemačke tvrtke GSAR za tehniku za pristup uz korištenje uža uspjelo doći do svih mjesta zida te su se mogla ukloniti gotovo isključivo organska onečišćenja
.

2007. je Klaus Dauven skupa s Kärcherom nacrtao već monumentalni motiv životinja „Izmjena divljači“ na brani Oleftalsperre u Hellenthalu/Eifel. Klaus Dauven, koji prije svega radi u javnom prostoru, od 2003. koristi visokotlačne čistače kako bi između ostalog na zidovima vrtova, u podvožnjacima i na stupovima mostova izradio privremene crteže. On se pri tome intenzivno bavi okruženjem koje mu služi kao podloga te ga uključuje u umjetničko djelo, a da ga pri tome trajno ne promijeni – kao obični grafiti.

Akumulacijska brana Matsudagawa
Akumulacijska brana Matsudagawa
Akumulacijska brana Matsudagawa