Princes Bridge - Melbourne, Australija

Izgrađen: 1888., most preko rijeke Yarra

Dužina: 118,9 m

Širina: 24,7 m

Vrsta onečišćenja: Različiti slojevi boje, hrđa vlakova i automobila, grafiti

Čišćenje: Uređaj Fassaden Clean Trailer (FCT), 0,1–0,3 mm kvarcni pijesak, tlak: 5 bara 

Razdoblje provedbe: travanj 1992.

Princes Bridge
Princes Bridge
Princes Bridge