Nagradni natječaj

Karcher d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 169A, OIB: 03109396077 (dalje u tekstu: „Organizator“) objavljuje Pravila nagradnog natječaja "Kärcher Instagram giveaway".

ORGANIZATOR NATJEČAJA

Karcher d.o.o., Samoborska cesta 169A, Zagreb, OIB: 03109396077

CILJEVI NATJEČAJA

Natječaj se priređuje u cilju promocije društva Karcher d.o.o. te nagrađivanja vjernosti potrošača.

TRAJANJE NATJEČAJA

Nagradni natječaj odvija se od 17.10.2022. do 24.10.2022. u 12:00 h.


SUDIONICI NATJEČAJA

U Natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: „Sudionici“).

U Natječaju ne mogu sudjelovati radnici društva Karcher d.o.o. i članovi njihovih užih obitelji (roditelj, supružnik, djeca, sestre i braća).


OPIS NATJEČAJA


Natječaj će se održati na Instagram stranici „karcher_hrvatska“: https://www.instagram.com/karcher_hrvatska.

Sudionici sudjeluju u Natječaju na način da u razdoblju trajanja Natječaja na Instagram stranici, u komentaru objave koja poziva na sudjelovanje u Natječaj opišu zašto je baš njima potreban visokotlačni čistač, označe osobu kojoj također treba visokotlačni čistač te zaprate instagram stranicu „karcher_hrvatska“.

Sudionici mogu sudjelovati neograničenim brojem odgovora.
Jedna osoba može prijaviti više komentara, ali može osvojiti samo jednu nagradu.

 


NAGRADE

Autor najoriginalnijeg i najkreativnijeg komentara osvaja visokotlačni čistač K4 Power Control Home (1.324-033.0)

O dobitnicima odlučuje tročlani žiri.

 


DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici će biti proglašeni označavanjem njihovih Instagram imena (@mention) i objavom u komentarima objave.

Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke u inboks (inbox) stranice „karcher_hrvatska“ (ime, prezime, adresu i broj telefona) u roku od 5 dana od dana objave rezultata Natječaja nakon čega će biti kontaktiran i obaviješten o isporuci nagrade od strane Organizatora.

Ukoliko Organizator ne uspije sa sudionikom Natječaja ostvariti kontakt i dogovor za isporuku nagrade u roku od 5 radnih dana od završetka Natječaja, sudionik Natječaja gubi pravo na preuzimanje nagrade.

Dobitniku će nagrada biti dostavljena na adresu u roku od 30 dana od dana kada je dobitnik Organizatoru dostavio svoje podatke kako je opisano gore u tekstu.

Sudionici koji sudjeluju u Natječaju, kao i dobitnik nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu od onih za koju su se natjecali i osvojili ih u postupku sukladnom ovim Pravilima Natječaja.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema dobitnicima.

 

OBJAVA REZULTATA

Rezultati Natječaja i dobitnici bit će objavljeni na Instagram profilu https://www.instagram.com/karcher_hrvatska/ u objavi na kojoj se nagradni natječaj odvijao, najkasnije 7 dana od završetka natječaja.

 

OGRANIČENJA I ODRICANJA

U slučaju promjene izbora nagrada iz objektivnih razloga, o tome će biti donesena posebna odluka. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila.

O promjeni izbora nagrada i promjeni Pravila svi sudionici će biti pravovremeno obaviješteni objavom na Instagramu https://www.instagram.com/karcher_hrvatska/.

Sudionik podnošenjem prijave na Natječaj prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Organizator zadržava pravo ukloniti sa stranice sve prijave koje ocijeni neprimjerenima ili uvredljivima na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Ako u bilo kojem trenutku Organizator posumnja u zlorabu mehanike Natječaja isti zadržava pravo isključenja sudionika iz Natječaja. Organizator zadržava pravo dopune Pravila u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih sudionika.

Prijave koje pristignu nakon završetka natječaja neće se razmatrati.

 

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

 

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA


Sudionici u Natječaju sudjelovanjem, odnosno slanjem podataka Organizatoru Natječaja, očituju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila te potvrđuju da su pročitali i razumjeli obavijesti o obradi osobnih podataka koje čine prilog ovima Pravilima. U odnosu na sve sudionike Organizator će obrađivati njihovo korisničko ime na Instagramu, a u odnosu na dobitnika i dodatne osobne podatke (ime i prezime, kontakt telefon te adresu na koju će nagrada biti dostavljena). Sve navedene podatke koristit će isključivo u svrhu organizacije i provođenja Nagradnog natječaja, budući da su mu oni nužni za odabir i kontaktiranje natjecatelja, provjeru ispunjavanja uvjeta natječaja te objavu dobitnika i dodjelu nagrade.

Detaljne informacije o obradi osobnih podataka (svrhama, razdobljima čuvanja podataka, pravima ispitanika, itd.) prilog su ovih pravila i čine njihov sastavni dio. Informacije o obradi podataka možete pronaći na ovom linku: https://www.kaercher.com/hr/servisi/podrska/izjava-o-zastiti-podataka.html

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom (u vl. Facebooka), Instagram niti Facebook ga ne promiče niti sponzorira.

Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete društvu Karcher d.o.o., a ne Instagramu niti Facebooku. Napominjemo, Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj na našoj Instagram stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te društvo Karcher d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj i označili našu Instagram stranicu (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. U slučaju spora između Organizatora i sudionika Natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 14.10.2022.

Organizator: Karcher d.o.o.

Direktor: Milivoj Žegarac