Nagradni natječaj

Kärcher Hrvatska – Adventski kalendar

 

Članak 1.

Nagradni natječaj održava se u razdoblju od 01.12. 2023. do 24.12.2023.

Odvijat će se po potrebi Priređivača koji je ujedno i Voditelj obrade osobnih podataka (Karcher d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 169A), vlasnik @Karcher_Hrvatska Instagram profila.

Natječaj provodi i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime Priređivača, Envy d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB:353598755966, info@envy.hr, 01/6064-600) dalje u tekstu „Administrator“ nagradnog natječaja.

 

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u nagradnim natječajima imaju sve punoljetne fizičke osobe, s adresom u Republici Hrvatskoj, te koji su fanovi/obožavatelji Karcher Hrvatska Instagram profila (https://www.instagram.com/karcher_hrvatska/?hl=en )

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je da:

u razdoblju trajanja nagradnog natječaja fanovi/obožavatelji navedene stranice postavljaju kreativne odgovore ispod objave postavljene od strane Administratora Karcher Hrvatska Instagram profila.

 

Članak 3.

Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati više puta, ali može osvojiti samo jednu nagradu za vrijeme trajanja nagradnih natječaja u periodu od 1.12.2023. do 24.12.2023. godine. Svaki sudionik može ponuditi neograničen broj odgovora unutar jednog nagradnog natječaja. Odgovore/komentare/fotografije nije dozvoljeno naknadno uređivati ili editirati.

U Natječaju ne mogu sudjelovati:

·       radnici društva Karcher d.o.o. i članovi njihovih užih obitelji (roditelj, supružnik, djeca, sestre i braća)

·       sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz Natječaj, kao ni članovi njihovih užih obitelji,

·       sve osobe koje su već osvojile nagradu na nagradnim natječajima i nagradnim igrama koje je organizirao Priređivač u posljednjih 6 mjeseci računajući od dana početka ovog nagradnog natječaja.

Pobjednik pojedinog natječaja bit će proglašen od strane tročlane komisije Administratora na temelju kreativnosti sudionika.

Administrator može ukloniti komentar sudionika ukoliko postavlja vulgarne, uvredljive ili neprikladne komentare. Također može mu onemogućiti komentiranje, sudjelovanje na zidu grupe ili diskusiju na istom. Ovo je također obuhvaćeno i u cjelokupnim pravilima korištenja Instagrama.

 

Članak 4.

Ova pravila sudjelovanja bit će objavljena na web stranici https://www.kaercher.com/hr/   neposredno prije početka natječaja.

 

Članak 5.

Nagrada će biti navedena u objavi pojedinog nagradnog natječaja navedenog na Karcher Hrvatska Instagram profilu koji je aktualan u periodu trajanja nagradnog natječaja.

 

Članak 6.

Dobitnici nagrada će u roku od najviše 8 (osam) dana biti obaviješteni o dobivenoj nagradi u zasebnom komentaru na Instagram profilu Karcher Hrvatska. Dobitnici su dužni nakon obavijesti, a u roku od 3 dana, javiti Administratoru (u inbox navedenog Instagram profila) potrebne podatke (e-mail adresu, broj mobilnog uređaja, adresu za dostavu osvojene nagrade) kako bi Administrator mogao dogovoriti dostavu nagrade. U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, gubi pravo na nagradu.

Slanjem/predajom nagrade dobitniku prestaju sve obveze Priređivača i Administratora nagradnog natječaja prema dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu, ali je prenosiva poštujući odredbe Čl. 2. ovih Pravila.

Dobitnici će surađivati s Administratorom i Priređivačem u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

 

Članak 7.

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Priređivač kao Voditelj obrade, i Administrator kao Izvršitelj obrade osobnih podataka mogu obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe nagradnog natječaja. Voditelj i izvršitelji obrade će čuvati osobne podatke sudionika natječaja sljedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni.

Podaci dobitnika će biti čuvani 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.

Izvršitelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim Priređivaču i subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja.

Voditelj i izvršitelj obrade podataka će obrađivati podatke prema pravilima Opće uredbe (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika nagradnog natječaja je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnom natječaju. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Administratoru (na mail adresu info@envy.hr) I Priređivaču i zatražiti objašnjenje.

Proglašeni dobitnici u nagradnom natječaju izričito su suglasni da Priređivač i Administrator mogu koristiti njihovo ime, prezime i grad u svezi objave rezultata nagradnog natječaja.

Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnosi na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.

Sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena i pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu.

Voditelj i Izvršitelj obrade mogu prenijeti Vaše osobne podatke u treće zemlje izvan EU i EGP-a, izuzev Švicarske, posebno u SAD, ali uvijek na osnovu zaštitnih mjera prijenosa podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 679/2016.

 

Članak 8.

Instagram nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Instagram ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Instagramom.

Instagram ovdje služe kao platforme za provedbu natječaja te imaju pristup Vašim osobnim podacima u mjerama opisanim u pravilima privatnosti koja možete pronaći na:  https://help.instagram.com/155833707900388.

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;

(ne)funkcioniranje Interneta i Instagrama i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;

ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;

Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

 

Članak 9.

Sudionici prihvaćaju aktualna pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti natječaj u slučaju više sile.

Priređivač, ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Priređivača za izvršenje nagradnog natječaja, ne preuzimaju odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Priređivač i Administrator ne preuzimaju nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.

Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja Priređivač i Administrator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradni natječaj.

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima (statusima).

 

U Zagrebu, 30.11.2023.

Karcher d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 169A

Priređivač


 

 

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE: 1 EUR = 7.53450 HRK

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE