Filtar za zaštitu motora, 5 x , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15, T 17

Filtar za zaštitu motora, izmjenjivi flis, za zamjenu kod jačeg onečišćenja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Broj 5