Stezna obujmica za instalacijsku cijev (potrebno 5 kom. na 3 metra)