Primjene

Zadaci čišćenja unutrašnjosti spremnika najčešće su kompleksni i mogu biti vrlo specifični: veličina i geometrija spremnika, tipična onečišćenja, vanjski čimbenici. Zbog toga su Kärcherova sustavna rješenja osmišljena detaljno. Uvjerljive primjere predstavljamo Vam ovdje.

Čišćenje spremnika i silosa bez ograničenja.

Čišćenje spremnika i silosa odvija se precizno i automatski. Dok korisnik radi sa specijalno odabranim glavama za prskanje, Kärcherov upravljač sustava u pozadini regulira rad međusobno savršeno usklađenih komponenata: učinkovite visokotlačne pumpe, bojlera za vruću vodu/paru i raznovrsnog pribora. Sjedinjeni su u modularnim sustavnim rješenjima s kojima je gotovo sve moguće: hladno, toplo, vruće – kiselo ili alkalno – parenje ili sušenje.

Unutrašnje čišćenje
Sušenje
Vanjsko čišćenje
Sustavi za čišćenje spremnika i silosa

Savršenstvo u kombinaciji – kontejner od 20 stopa.

Čišćenje kontejnera za kombinirani transport željeznicom-brodom-cestom zahtijeva učinkovite i pouzdane sustave za čišćenje. Logistički sustav zbog širokog polja korištenja i kratkih ciklusa postavlja posebne zahtjeve.

Stanica za čišćenje
Uklopno-isklopna sklopka
Most dizalice
Sustav za sušenje

Na gospodarskim tračnicama – čišćenje željezničkih cisterni.

Sustavi za čišćenje vagona-cisterni zbog veličine i vanjskih uvjeta postavljaju posebne zahtjeve za čišćenje unutrašnjosti. Kärcher posjeduje dubokosežna znanja o uporabi i procesima za čišćenje željezničkih cisterni. U kombinaciji s jedinstvenom mrežom Kärcherovih servisa održivo se ispunjavaju najviši zahtjevi klijenata.

Stanica za čišćenje
Dugačko i brzo
S parom
Čišćenje spremnika izvanredne komponente

Savršeno čišćenje svake veličine – IBC.

Čišćenje i ponovna uporaba IBC kontejnera nudi uvjerljive prednosti u odnosu na jednokratnu uporabu. Čišćenje je ekonomičnije, a zbog velikog broja IBC-a u gospodarskom ciklusu važan je doprinos zaštiti okoliša. Kärcher nudi stanice za čišćenje za sve veličine spremnika i sve vrste punjenja.

Širina primjene
Intermediate Bulk Container
Velika snaga malog formata
IBC čišćenje

Posebno za laganije bačve.

Kärcherove stanice za čišćenje bačava omogućavaju brzo čišćenje laganih bačava promjera do 750 mm. Neovisno o obliku. Stanica za pranje s glavama za čišćenje i cirkulacijskim bazenom gotovo je montirana pa je spremna za uporabu.

Odmah spremni za uporabu
Sve mu je u glavi
Temeljito čišćenje
Odmah ponovno punjive
Jednostavno rukovanje
Specijalno čišćenje

Čišćenje spremnika u kemijskoj industriji.

Kemijska industrija prirodno je branša s najširim spektrom čišćenja. Zbog velikog broja različitih procesa i tvari ima posebno veliku potrebu za individualnim rješenjima. Ona sežu od specijalnih postupaka čišćenja za lakove i otapala u industriji boja pa sve do zaštite od eksplozija prema ATEX 94/9.

Reaktori
SHDR 3000
Glava za čišćenje sa zakretnim postoljem
Mobilni kružni tok
Shema sustava

Sigurno čišćenje reaktora.

Čišćenje reaktora specijalna je primjena za polustacionarne spremnike u kemijskoj industriji. Profesionalno, automatsko i u tehnološke procese integrirano čišćenje temeljna je pretpostavka za odvijanje željenih reakcija pod definiranim uvjetima. Tehnologija budućnosti u kojoj Kärcher zauzima vodeću ulogu je čišćenje polisilicijskih procesnih spremnika.

Shema funkcioniranja
Stanica za čišćenje
Cirkulacijski bazen
Centrala za upravljanje
Jednostavno rukovanje