SanitPro sred. za redovito čišć. CA 20 C eco!perform

Sredstvo za održavanje sanitarija, čuva materijal i ekološki je neškodljivo. Idealno za svakodnevnu uporabu na području sanitarija.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 12
pH-vrijednost 2,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,2
Svojstva
 • Koncentrat za temeljito čišćenje sanitarija, štedljivo doziranje
 • odstranjuje mrlje od kamenca, sapuna i urina kao i druga tipična onečišćenja na području sanitarija
 • isprane površine suše bez ostavljanja tragova
 • s Easy-to-clean učinkom. Olakšava sljedeća čišćenja.
 • ugodan, svježi miris
 • nosi europsku ekološku oznaku (EU Ecolabel)
 SanitPro sred. za redovito čišć. CA 20 C eco!perform
 SanitPro sred. za redovito čišć. CA 20 C eco!perform
 SanitPro sred. za redovito čišć. CA 20 C eco!perform
 SanitPro sred. za redovito čišć. CA 20 C eco!perform
 SanitPro sred. za redovito čišć. CA 20 C eco!perform
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
 • H290 Može nagrizati metale.
 • H315 Nadražuje kožu.
 • H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
 • P264 Nakon uporabe temeljito oprati
 • P280a Nosite zaštitne rukavice / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
 • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
 • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
 • P406 Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/u spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.
Videos
Područja primjene
 • Sanitarije
Pribor