Bez grijanja

Bez grijanja Ovi stacionarni visokotlačni čistači ne griju samostalno, ali toleriraju temperaturu dotoka vode do 60 odnosno 85°C. Posebice štede prostor u pojedinačnim pogonima, ali su također idealni i za rad s više koplja, s do 15 koplja koja rade paralelno.

Kärcher Bez grijanja
Proizvode usporediti |
0 proizvoda