Set za popravak Power Rotary Jet F7

Komplet za popravak za Power Rotary Jet u izvedbi za radni tlak 350 bar i protokom 1300 l/h, br. za narudžbu 6.415-914.0. Sadrži rotor, dosjed i O-prsten (28 × 2).