Zaštitni krov za vozača

Zaštitni krov za vozača odgovara VDE normi IEC 60335-2-72.

Specifikacije

Tehnički podaci

Tvornička ugradnja DE_28512627
Težina uklj. ambalažu (kg) 65,7