Atsakomybė už Darbuotojus

Kas yra įmonės sėkmės faktorius? Mes tikime, kad tai darbuotojai. Būtent todėl Kärcher užtikrina į žmogų orientuotą korporatyvinę politiką ir atvirą bendravimą. Mes norime kurti geriausią įmanomą darbo aplinką – ar tai būtų lankstus darbo grafikas, suteiktos galimybės tobulėti, subsidijuojama vaikų priežiūra, pagalba integruojantis po ligos ar įmonės sporto komanda. 

Mitarbeiter

Pasaulinė darbuotojų apklausa 2017

Visapusiška sėkmė, kuri atveria kelią ateičiai: didelis darbuotojų įsitraukimas į pirmąją pasaulinę Kärcher darbuotojų apklausą 2017 m. gegužės mėn., kurios rezultatai suteikė pagrindines įžvalgas šiais aspektais: Ką Kärcher žmonės galvoja apie savo darbdavį? Kas vyksta gerai, o kur yra galimybių tobulėti? Įmonės vadovybė paklausė, o įmonės darbuotojai, norėdami būti įtraukti - atsakė. 

Apklausa buvo išsiųsta 12,000 darbuotojų visame pasaulyje tuo pačiu metu. Mes gavome įspūdingą skaičių atsakymų: 86 procentai visų darbuotojų sudalyvavo apklausoje. Mes galime didžiuotis rezultatais: 

 

  • 93 procentai tvirtai tiki Kärcher produktais ir teikiamomis paslaugomis
  • 90 procentų didžiuojasi dirbdami Kärcher įmonėje
  • 90 procentų yra pasiruošę „žengti papildomą mylią“, kad užtikrintų įmonės sėkmę
  • 85 procentai parodo ilgalaikį įsipareigojimą, pvz. jie tapatina save su įmone ir rodo didesnį, nei vidutinis, atsidavimą 
  • 86 procentai mano, jog Kärcher prisiima socialinę ir visuomeninę atsakomybę
Votes for the future