ATSAKOMYBĖ UŽ TIEKIMO GRANDĮ IR PRODUKTUS

Mūsų planetos ištekliai yra riboti. Kärcher įmonėje, mes dedame visas jėgas, kad juos išsaugotume ir kad tą patį darytų mūsų tiekėjai. Mes reguliariai tikriname tiekėjų kokybės, aplinkosaugos ir saugumo standartus. Tikslas - kuo daugiau perdirbti su savo inovatyviais valymo sprendimais, kuo daugiau išvengti potencialiai kenksmingų medžiagų, eliminuoti vaikų išnaudojimą darbui ir neteisingą atlygį bei tuo įtikinti net ir kritiškiausius vartotojus. 

Lieferkette und Produkte

Valymas pagal poreikį: Efektyvus, ekonomiškas, tvarus

Ateityje, Kärcher valymas pagal poreikį programa bus pridėta į kitas įrenginių valdymo sistemas pagal „Conected Cleaning“ sistemą. To privalumas yra tai, kad platforma leidžia valymo paslaugų teikėjams dirbti efektyviau ir suteikti patikimos informacijos apie paslaugų suteikimą. Poreikiu pagrįstas valymas yra skirtas išvengti laiko bei pinigų švaistymo ir parodyti, kur valymas yra reikalingas (taip pat ir kai pasikeičia darbuotojai ar valomos patalpos). Privalumas yra akivaizdus, ypač didelėms patalpoms, kur lankytojų dažnis yra sunkiai įvertinamas, pavyzdžiui, oro uostuose, biurų pastatuose ar universalinėse parduotuvėse. Bandomieji projektai parodė, kad tiek darbo laikas, tiek valymo įrenginio įjungimo laikas sumažėja apie dešimt procentų. 

Kai kalbame apie tvarumą, yra ir kitų potencialių taupymo priemonių: vienas iš svarbiausių aspektų yra ištekliai, pavyzdžiui, vanduo, elektra, valymo priemonės. Pavyzdžiui, darant prielaidą, kad vidutinei biuro patalpai išvalyti darbo laikas sutrumpinamas tik vienu procentu, valymas pagal poreikį leidžia sutaupyti iki 194,000 kWh elektros, 4,576,000 litrų vandens ir 46,000 litrų valymo priemonių. Štai kaip poreikiu grįstas valymas derina ekonominius aspektus ir tvarumą. 

Connected Cleaning

Mūsų įsipareigojimai tiekimo grandinėje ir gaminiuose

Sauger

Aplinkai draugiški produktai

Kärcher įmonėje, daugiau kaip 950 darbuotojų dirba su tyrimais ir vystymu, nuolat tobulina procesus ir produktus tam, kad mūsų klientai galėtų valyti ir tuo pačiu sutaupyti kuo daugiau energijos bei kitų išteklių. Taip atsirado mūsų eco!efficiency produktų gama profesionaliems vartotojams. O mūsų produktai privačiam vartojimui taip pat stebina savo energijos taupymu dėl ekonomiško elektros ir vandens suvartojimo bei kitų faktorių. 

 

ISO Weltkarte

Sertifikuotos gamyklos visame pasaulyje 

Dėka mūsų integruotos kokybės, aplinkos apsaugos ir energijos efektyvumo valdymo sistemos, galime užtikrinti, kad nuolat tobuliname savo procesus ir veiklos rezultatus. Mūsų gamyklos JAV, Meksikoje, Brazilijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Kinijoje yra sertifikuojamos pagal ISO 14001 aplinkos apsaugos vadybos standartą ir kokybės vadybos standartą ISO 9001. Gamyklos Vokietijoje, Rumunijoje ir Italijoje taip pat papildomai sertifikuojamos pagal ISO 50001 energijos vadybos standartą. 

 

Plastikgranulat

Plastikas – kokybė ir perdirbimas

Savo įrenginiuose esančias plieno dalis mes dalinai pakeičiame aukštos kokybės polipropileno plastiku. Aukšto slėgio įrenginių purškimo pistoletams gaminti naudojame itin aukštos kokybės perdirbtą poliamidą, pagrįstą „Technyl® 4earth®“ technologija. Plastiko komponentai, kuriuos gaminame patys ar perkame iš išorės tiekėjų, yra reguliariai tikrinami, siekiant nustatyti ar juose nėra kenksmingų medžiagų. Be to, mūsų sukurtas procesas gali būti naudojamas plastiko gaminių pašalinimui iš atliekų ir jų paruošimui pakartotiniam naudojimui mūsų pačių gamybos procese. 

 

Verpackung FC 5

Perdirbamos pakuotės  

Gera pakuotė turi būti tvirta. Pakavimo medžiagos taip pat turi atitikti svarbius tvarumo reikalavimus. Taigi sau keliami tikslai apima užtikrinimą, kad iki 2020 m. naujos medžiagos popierinėms pakuotėms būtų pagamintos tik iš tvarios miškininkystės. Šiuo metu, mūsų pakuotėse perdirbto popieriaus kiekis sudaro vidutiniškai 80 procentų. 95 procentai mūsų pakuočių yra popieriaus pagrindo. Visos pakuotės yra perdirbamos. 

Transport

Aukšti standartai tiekėjams

Kiekvienas, norintis tapti „Kärcher“ tiekėju, turi atitikti griežtus kriterijus. Mes reguliariai atliekame vidinius auditus ir vizitus įmonėse, pas savo produkcijos tiekėjus. Mes taip pat įpareigojame savo tiekėjus laikytis mūsų tvarumo taisyklių pasirašant tvaraus elgesio kodeksą. Tiekėjų valdymui naudojama standartizuota platforma. Dėl to procesai tampa skaidresni, sumažėja išlaidos ir santykiai su tiekėjais tampa tvaresni. 

Gebäude 50 (1)

Aplinkai draugiški pastatai

Statant naujus pastatus savo žemėje, mes laikomės aukštų aplinkos apsaugos standartų: naujame pastate Vinendene, medžio drožlių šildymo sistema degina įmonės medieną, susikupiančią iš palečių, CO2 neutraliu būdu. Oro kondicionavimo sistemai reikalingą elektrą generuoja fotovoltinė sistema ant naujo biurų pastato stogo. Tai prisideda prie poveikio aplinkai: naudojant atsinaujinančią energiją ir izoliacines priemones, mūsų pastatai yra 20 procentų žemiau ribos, nustatytos Vokietijos energijos taupymo potvarkyje.

Informacija apie aplinkosaugą.

muelltonne

Informacija apie senų elektros prietaisų utilizavimą

Aplinkai draugiški produktai, paslaugos ir procesai yra neatsiejama mūsų korporatyvinės misijos dalis. Taigi mes susiduriame su elektros ir elektroninės įrangos akto (ElektroG) reikalavimais Vokietijoje ir apie tai informuojame jus, kaip mūsų klientą. 

Seni elektros prietaisai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal įstatymus, vartotojai privalo tokius įrenginius pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą prekybos vietose ar bendruomenėse. Senus įrenginius jūs taip pat galite nemokamai grąžinti į bet kurį Kärcher Centrą. 

Atkreipiame dėmesį, kad komerciniam vartojimui skirta elektroninė įranga (B2B), negali būti atiduodama į savivaldybių surinkimo punktus. Mes su malonumu informuosime apie tinkamas utilizavimo galimybes. 

Prašome iš įrenginių išimti baterijas bei akumuliatorius ir utilizuoti juos pagal informaciją, nurodytą atliekų tvarkymo įstatyme. Įrenginiuose su duomenų saugykla, jūs privalote ištrinti visus asmeninius duomenis. 

Šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad seni elektros prietaisai negali būti išmetami su buitinėmis atliekomis. Senoje įrangoje gali būti kenksmingų medžiagų, kurios gali pakenkti aplinkai ar sveikatai. Seni prietaisai yra perdirbami ir juose yra svarbių žaliavų.

 

REACH

Mes labai atidžiai laikomės reikalavimo teikti informaciją laikantis §33 įgyvendinimo. Iškart po 2008 metų spalio 28 dieną paskelbto pirmųjų kandidatų sąrašo, mes susisiekėme su tiekėjais, kad gautume reikiamą informaciją. Mes operatyviai reaguojame į kandidatų sąrašo papildymą.

Pagal mūsų turimą informaciją, beveik visi Kärcher gaminiai turi detalių, kurių sudėtyje galima rasti švino (CAS 7439-92-1), pavyzdžiui žalvaryje, didesnėse nei 0,1% koncentracijose. Jeigu produktas yra naudojamas pagal paskirtį, ši medžiaga negali sukelti pavojaus sveikatai ar aplinkai. Šių medžiagų naudojimas atitinka taikytinas įstatymų nuostatas. Saugumo instrukcijos nėra reikalaujamos. 

 

REACH