Prailginta garantija vandens siurbliams

Užsiregistruokite dabar ir prailginkite garantinį laikotarpį iki 5 metų.

Prailginta garantija pompoms header

Prailginta garantija galioja BP ir SP vandens siurblių tipams, kuriuos galima pasirinkti registracijos formoje. Garantija taikoma tik Home & Garden produktams, kurie naudojami asmeniniais, o ne komerciniais tikslais. Ši garantija netaikoma tuo atveju, jei gedimai arba defektai atsirado dėl netinkamo naudojimo ar įrangos nepriežiūros. 

Užregistravus produktą, garantinį sertifikatą gausite elektroniniu paštu. Prašome atsispausdinti garantijos sertifikatą ir laikyti jį saugioje vietoje, kad būtų galima pateikti tuo atveju, jei norėsite pasinaudoti garantija. Prailginta garantija suteikiama tik kartu pateikus sertifikatą ir originalų pirkimo įrodymą (pirkimo čekį). 

irenginio plokstele 2

Siurblio serijos numerį rasite ant įrenginio plokštelės. 

Užpildykite šią registracijos formą.

Primename, kad įrenginiai gali būti registruojami tik <b>3 mėnesius<b> nuo jų įsigijimo.

*Privaloma užpildyti


Informuojame, jog šioje užsakymo formoje Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi prailgintos garantijos įrenginiams tikslais. Tvarkydama asmens duomenis UAB Karcher vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais. Daugiau apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises galite sužinoti UAB Karcher privatumo politikos aprašyme