Tvari. Nuo pat pradžių.

Prisiimti atsakomybę – nuo pat pradžių tai buvo esminė Kärcher korporatyvinės kultūros dalis. Alfredas Kärcheris ir jo žmona vadovavosi įžvalga, kad ilgalaikė ekonominė sėkmė įmanoma tik atsižvelgiant į socialinius klausimus.

Alfred & Irene Kärcher

Tvarumas įmonės istorijoje

Tvarus galvojimas ir veikimas Kärcher įmonėje turi ilgas tradidicijas: pačiam Alfredui Kärcheriui jo darbuotojų gerbūbvis ir aplinkos apsauga buvo širdžiai artimi dalykai. 1939 metais, kai įmonė įsikėlė į Vinendeną, Alfredas Kärcheris savo patalpose sukūrė vandens nuotekų valymo sistemą. 1940 m. jis įkūrė Alfredo Kärcherio fondą darbuotojams, kuriems reikia pagalbos, ir kuris gamino žaislus darbuotojų vaikams kaip Kalėdų dovanas nuo 1943 iki 1948 m. 

Net ir dabar, tvarumo idėja vis dar yra giliai įsišaknijusi versle. Mes esame sau nustatę aiškų tikslą kaip būti tvariems: mes norime tapti valymo rinkos etalonu pagal tvarumą, turėdami didžiausią klientų informuotumą ir jų pasitenkinimą mūsų veikla. Kad iš tiesų pasiektume šią viziją, Kärcher Grupė dirba ties strateginiais tvarumo tikslais ištisus metus. Mūsų idėja yra ta, kad norint pasiekti efektą, tvarumas turi apimti visas įmonės grandis. 

  

Nustatytos trys strateginės sritys

Remiantis suinteresuotų šalių apklausos rezultatais, 2014 m. buvo patvirtinta „Sustainability Excellence“ programa. Ją sudaro 14 bendrų tikslų visai grupei, kurie yra suskirstyti į 6 veiklos sritis ir orientuoti į 2011 m. pasirašyto JT Pasaulinio susitarimo principą. Dar 2016 m. pradžioje mes įsipareigojome laikytis „Paryžiaus veiksmų pasižadėjimo“ ir pasaulinės klimato apsaugos, su tikslu, kad pasaulinis atšilimas neviršytų 2 ° C.

Įgyvendinus pirmąją tvarumo strategiją, Įmonės socialinė atsakomybė (ĮSA) tapo reikšminga ir buvo sistemingai plėtojama. Šiuo tikslu, pavyzdžiui, visose gamybos ir logistikos vietose buvo paskirti aplinkos apsaugos pareigūnai, kurie taip pat yra tvarumo valdymo kontaktiniai asmenys. ĮSA iniciatyviniame komitete yra koordinuojamos visos Kärcher grupės priemonės. Svarbiausios trys strateginės sritys yra: „Gamta, kultūra, visuomenė“, „Produktai ir tiekimo grandinė“ bei „Darbuotojai“.

Žvilgsnis į ateitį

Siekdami tvarumo tikslų iki 2025 m., mes sujungėme tris iniciatyvas, skirtas toliau gerinti tvarumo rodiklius. Jie yra pagrįsti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais ir tęsia tvarumo programą „Sustainability Excellence“. „Nulinė Emisija“, „Sumažinti, Naudoti pakartotinai, Perdirbti“ ir „Socialinis Herojus“ yra įvairių projektų ir tikslų atrama. 

 

Įmonės istorija ir dabartiniai tvarumo klausimai