Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Riebalų ir baltyminių medžiagų valymo priemonė, RM 731 62954020 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/professional/aukstas-slegis/riebalu-ir-baltyminiu-medziagu-valymo-priemone-rm-731-62954020.html Pašalina net ir sunkiausiai įveikiamas riebalų, baltyminių medžiagų, tepalų ir suodžių dėmes nuo grindų, darbinių paviršių, mašinų ir pan. (Ypač tinka maisto perdirbimo operacijoms.) Lengvai naudojamas ir švelnus paviršiui.

Riebalų ir baltyminių medžiagų valymo priemonė, RM 731

Pašalina net ir sunkiausiai įveikiamas riebalų, baltyminių medžiagų, tepalų ir suodžių dėmes nuo grindų, darbinių paviršių, mašinų ir pan. (Ypač tinka maisto perdirbimo operacijoms.) Lengvai naudojamas ir švelnus paviršiui.

Užsakymo numeris: 6.295-402.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 5
Svoris su pakuote 5,6
Produktas
 • Efektyvi valymo priemonė naudojimui su aukštu slėgiu
 • Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
 • Tinka nerūdijančio plieno ir keraminių paviršių valymui
 • Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
 • Valo nepriekaištingai ir nepalieka jokių nuosėdų
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Riebalų ir baltyminių medžiagų valymo priemonė, RM 731
 Riebalų ir baltyminių medžiagų valymo priemonė, RM 731
 Riebalų ir baltyminių medžiagų valymo priemonė, RM 731
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
 • Virtuvės balinimui
 • Paviršių valymui