Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Aktyvios putos, CP 940 62955190 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/automobiliai/aktyvios-putos-cp-940-62955190.html Lengvai šarminis valymo šampūnas suteikia stabilų putojimą valymo įrenginių sistemose ir savitarnos plovyklose. CP 940 saugo paviršių ir gali būti lengvai nuplaunamas. Pasižymi maloniu ir gaiviu citrinų aromatu.

Aktyvios putos, CP 940

Lengvai šarminis valymo šampūnas suteikia stabilų putojimą valymo įrenginių sistemose ir savitarnos plovyklose. CP 940 saugo paviršių ir gali būti lengvai nuplaunamas. Pasižymi maloniu ir gaiviu citrinų aromatu.

Užsakymo numeris: 6.295-519.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 20
Produktas
 • Itin veiksmingas, putojantis šampūnas, skirtas automobilių plovimui
 • Šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
 • Išgaunamos gausios, šviesios ir standžios putos
 • Sumažina šepečių slydimo trintį ir taip apsaugo transporto priemonės paviršių
 • Naudojant šią priemonę, plovimo šepečiai išsitepa akivaizdžiai mažiau
 • Tinkamas plauti mašiną prieš vaškavimą, tad apsaugo nuo dryžių susidarymo ant vašku padengto paviršiaus
 • Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas aitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Aktyvios putos, CP 940
 Aktyvios putos, CP 940
 Aktyvios putos, CP 940
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H315 Dirgina odą.
 • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P362+P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
 • P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
 • P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
 • Transporto priemonių valymui
 • Krovininių transporto priemonių valymui
 • Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.
 • Automobiliams