Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
iCapsol RM 768 kilimų valymo priemonė 62955620 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/kilimai/icapsol-rm-768-kilimu-valymo-priemone-62955620.html Veiksmingas, aktyvus ir sausas putojantis dezinfekavimo skystis, skirtas kasdieniniam valymui. Skaido purvą pluošte ir tuo pačiu metu jį sutraukia (apgaubimo technologija). Purvas yra paprasčiausiai išsiurbiamas po itin trumpo džiūvimo laiko. Kilimus netrukus vėl galima naudoti. Švelnus valymo procesas.

iCapsol RM 768 kilimų valymo priemonė

Veiksmingas, aktyvus ir sausas putojantis dezinfekavimo skystis, skirtas kasdieniniam valymui. Skaido purvą pluošte ir tuo pačiu metu jį sutraukia (apgaubimo technologija). Purvas yra paprasčiausiai išsiurbiamas po itin trumpo džiūvimo laiko. Kilimus netrukus vėl galima naudoti. Švelnus valymo procesas.

Užsakymo numeris: 6.295-562.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Produktas
 • Išdžiūsta per itin trumpą laiką (tik 20-120 minučių)
 • iCapsol technologija: nereikia nuskalauti, tad valomi paviršiai netrukus tampa sausi
 • Šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
 • Itin tinkamas naudoti kartu su kilimų valymo įrenginiais, turinčiais šepetį ar padą
 • Tinkama daugeliui paviršių
 • Sudėtyje nėra jokių balinamųjų medžiagų
 • Malonus, gaivus aromatas
 iCapsol RM 768 kilimų valymo priemonė
 iCapsol RM 768 kilimų valymo priemonė
 iCapsol RM 768 kilimų valymo priemonė
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H315 Dirgina odą.
 • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
 • P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
 • P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
 • Tekstiliniai paviršiai