HDC Standard

Opskrba vis. tlakom izvedena je kao kompaktna jedinica u modul. izv. Sastoji se od pumpnog agreg., spremn. s plovkom za odvaj. od mreže voda, upravlj. ormara te je ugrađena spremna za rad.

Instalacija stacionarnog visokotlačnog uređaja u ponudi je za mnogobrojne vrste čišćenja. Prednosti stacionarnih uređaja očituju se na najrazličitijim područjima primjene gdje se redovito postavljaju visoki zahtjevi na učinak čišćenja: ekonomičnost - raspoloživo u bilo koje vrijeme pritiskom na gumb, nema vremena pripreme, nema transporta mobilnih uređaja. Sigurnost - instaliranje na sigurnom mjestu, zaštićeno od okolnih utjecaja; isključeno nestručno rukovanje. Automatika uključenja: jedinice opskrbe visokim tlakom jednokratno se uključuju izravno na uređaju. Nakon uključenja automatski se aktivira visokotlačna pumpa kod svakog uzimanja vode. Dodatno deblokiranje više nije potrebno. Učinkovitost: Jedinice opskrbe konstruirane su za opskrbu više mjesta uzimanja istovremeno. Kod uređaja linije HDC Standard količina vode koja nije uzeta vraća se preko preljevnog ventila u spremnik s plovkom. Mjerenjem strujanja, odnosno mjerenjem tlaka na izlazu jedinice za opskrbu nadzire se uzeta količina vode. Automatika isključenja: U slučaju da je uzimanje vode manje od minimalne količine, uređaj se isključuje. Vrijeme zaustavljanja sprječava taktni rad kod kratkih uzimanja vode. Kompaktna jedinica se automatski ponovo uključuje kod uzimanja vode. Uređaji s više pumpi: Kod kompaktnih jedinica s dvije, tri ili četiri pumpe se sukladno uzetoj količini vode sljedeće pumpe aktiviraju ili zaustavljaju uz vremensko kašnjenje. Ovisno o količini prijenosa, u uređaju su kod 4.000 l ugrađene dvije,kod 6.000 l tri i kod 8.000 l četiri pumpe. Zamjena redoslijeda: Zamjenom redoslijeda pumpnih agregata postiže se ravnomjerno vrijeme rada svih pumpnih agregata. Manualnim prebacivanjem na automatski/ručni rad također je moguće i pojedinačno pokretanje pumpnih agregata. Tako je u slučaju smetnji moguće održati opskrbu u nuždi. Prepoznavanje propuštanja: Kratki zaleti pumpe, kao što se javljaju u slučaju propuštanja u mreži cijevi, uzrokuju sigurnosno isključenje.

Značajke i prednosti
Ekonomičnost
 • Dostupno jednim pritiskom na gumb, bez vremena postavljanja i transporta mobilnih uređaja.
Fleksibilni koncept rukovanja
 • Centralno komandno polje na uređaju.
 • Kao opcija, daljinski upravljači se mogu upotrijebiti izravno na izlaznom mjestu.
Uređaj se može individualno konfigurirati
 • Maksimalna fleksibilnost: može biti opremljen s do 4 agregata za pumpe.
Inteligentno upravljanje pumpama
 • Ovisno o željenom volumenu vode, pumpe se uključuju i isključuju automatski.
 • Automatsko pokretanje pumpe sa svakim uklanjanjem vode, bez daljnjeg otključavanja.
 • Jednokratno stavljanje visokotlačnih jedinica za dovod u pogon.
Robusno i dugovječno
 • Robusna pumpa s mesinganom glavom cilindra i visokokvalitetnim materijalima osigurava dug životni vijek.
 • Veća izdržljivost, manji troškovi održavanja i manji troškovi. Idealno za industrijsku primjenu.
Sigurno automatsko isključivanje
 • Automatsko zaustavljanje ako minimalna količina nije dosegnuta prilikom uklanjanja vode.
 • Vremenski period nakon rada sprječava ciklički rad za kratkotrajno uklanjanje vode.
 • Automatsko uključivanje tijekom uklanjanja vode.
Pametna naknadna zamjena
 • Neprekidan rad svih agregata za pumpe zahvaljujući mogućnosti naknadne zamjene.
 • Individualan rad pumpi ručnim prebacivanjem između automatskog/ručnog načina rada.
 • Individualan rad osigurava hitni dovod u slučaju kvara.
Pouzdana detekcija curenja
 • Kratka pokretanja pumpe tipična za curenja dovode odmah do isključivanja.
Visoka razina zaštite stroja
 • Sa zaštitom u slučaju nedostatka vode i nadzorom temperature motora i vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Tlak (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Dobavna količina (l/h) 700 / 8000
Dolazna temperatura (°C) 85
Zalet motora Soft start
Vrsta struje (/V/Hz) 3 / 400 / 50
Dimenzije (d × š × v) 1150 x 750 x 1840
 HDC Standard
Područja primjene
 • Idealno za čišćenje u prehrambenoj industriji
 • Poljoprivreda
Pribor