Adatvédelmi Tájékoztató

Az adatvédelemmel, valamint érintett személyként az Ön által gyakorolható jogokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Kärcher adatvédelmi tisztviselőjéhez:

Kärcher Hungaria Tisztítási-Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
Budaörsi út 62.
1118 Budapest
info@kaercher.hu

Adatvédelem

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

Kärcher Hungaria Tisztítási-Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető: Lengyel Zsolt
Budaörsi út 62.
1118 Budapest
Tel.: +36 1 920 6600
info@kaercher.hu

(a továbbiakban: Kärcher) jár el az adatkezelés valamennyi folyamatát illetően (pl. adatgyűjtés, feldolgozás és továbbítás) a törvényi előírások szerint. Az alábbi nyilatkozat áttekintést nyújt Önnek arról, hogy milyen típusú adatokat gyűjt a Kärcher, azokat hogyan használja és továbbítja, milyen biztonsági intézkedéseket tesz a Kärcher az adatainak védelme érdekében, valamint arról, hogy Ön a jogait hogyan gyakorolhatja.


§ 1 A személyes adatok gyűjtése, felhasználása és tárolása

Amennyiben Ön a Kärcher által kínált online ajánlatokat veszi igénybe, a Kärcher különféle adatokat gyűjt Önről, részben úgynevezett személyes adatokat. Ezek olyan információk, amelyek azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett személy) vonatkoznak.

 

1. A Kärcher weboldalának felkeresése általánosságban

Amikor felkeresi a Kärcher weboldalait (technikai szükségszerűség miatt), Ön továbbítja internetes böngészőjének adatait a mi webszerverünk részére. Az Ön internetböngészője és a mi webszerverünk közötti kommunikációhoz szükséges aktív kapcsolat során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

 

A megkeresés dátuma, időpontja
A kért adatok neve
Az oldal, ahonnan az adatokat kérték
Hozzáférési állapot (továbbított adatok, nem elérhető adatok stb.)
Az alkalmazott böngésző és operációs rendszer
Annak a számítógépnek a teljes IP-címe, amelyről a kérés érkezett
Továbbított adatmennyiség

 

Technikai biztonsági okokból, így különösen a webszerverünk elleni támadások elhárítása céljából ezeket az adatokat rövid ideig tároljuk. Ezen adatok alapján az egyes személyek azonosítása nem lehetséges. A tárolás jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 6.§ (b).

További személyes adatok csak akkor kerülnek gyűjtésre, ha azt Ön önként rendelkezésre bocsátja, például egy megkeresés vagy regisztráció során. Az érintett területtől függően a Kärcher az Ön által megadott személyes adatokat az Ön megkereséseinek megválaszolásához használja fel, valamint a megrendelés teljesítése és a weboldalak technikai adminisztrációjának céljából. A felhasználás az egyes területeken a következőképpen történik:

2. Online webáruház

Amennyiben meglátogatja online webáruházunkat, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk b) pontja alapján az Ön és a Kärcher között kötött szerződés teljesítéséhez illetve a szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez szükséges alábbi információkat tároljuk:

a) Megrendelés felhasználói fiók létrehozatala nélkül

Az online webáruházból történő megrendelés esetén kötelezően kitöltendő mezők segítségével valamennyi adat bekérésre kerül, amelyek a teljesítéshez és a feldolgozáshoz szükségesek: az Ön teljes neve, e-mail címe, címe (számlázási cím, és adott esetben eltérő szállítási cím). Adatai csak a megrendelés feldolgozásához kerülnek felhasználásra.

b) Felhasználói fiók / Regisztráció

Ezen kívül az is lehetséges, hogy Ön a Kärchernél való vásárláskor regisztrál. Ehhez megadhat egy jelszót az e-mail címével együtt, amelyek együttesen lehetővé teszik az Ön számára a későbbi vásárláskor az egyszerűbb bejelentkezést, adatai újbóli megadása nélkül. A Kärcher elmenti az Ön által megadott adatokat ahhoz, hogy létrehozzon egy felhasználói fiókot, amelynek segítségével megrendelései rögzülnek, teljesítésre és feldolgozásra kerülnek. A Kärcher az Ön adatait, amelyek a további megrendelésekhez szükségesek, mindaddig megtartja, ameddig Ön a regisztrációját fenntartja. Önnek joga van bármikor a regisztráció alkalmával megadott adatait lekérdezni, kijavítani és/vagy azok Kärcher általi törlését kérni.

c) Rendelési adatok tárolása

Amennyiben Ön megrendelésekor adatokat továbbít a Kärcher részére, a Kärcher az Ön adatait addig tárolja, amíg az a vásárlás teljesítéséhez szükséges és a törvényes megőrzési idő szerint kötelező. A kötelező megőrzési idő teljesítéséhez szükséges meghosszabbított tárolás az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk c) pontja szerint történik.

d) Egy másik kereskedő webáruházának felkeresése

Amennyiben Ön vásárlása alkalmával egy másik kereskedő webáruházát keresi fel, ahol szakkereskedőnk webáruházának ajánlatára mutató linkre kattintva éri el a Kärcher weboldalait, és ott folytatja a rendelési folyamatot, a Kärcher nem gyűjt semmilyen rendelési adatot Önről, mivel Ön a vásárlási folyamatot egy másik kereskedőnél folytatja le. Ebben az esetben kérjük, vegye figyelembe az adott kereskedő adatvédelmet érintő tájékoztatásait.

3. Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben Ön a Kärcher honlapján található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésének segítségével lép kapcsolatba a Kärcherrel, az Ön által megadott adatok tárolásra kerülnek annak érdekében, hogy üzenetét a megfelelő személynek továbbíthassuk. Ez az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk b) pontjának megfelelően történik annak érdekében, hogy kérelme feldolgozásra kerüljön. Egyéb célokra a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatai nem kerülnek felhasználásra, különösen nem reklámcélokra. Miután kérését megválaszoltuk, töröljük azt a hozzá kapcsolódó személyes adatokkal együtt.

4. Piackutatás (pl. Regisztráljon&Nyerjen)

A Kärcher a törvényi keretek között használja az Ön adatait piackutatási célokra, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárult, úgy, hogy az alábbi szöveget a négyzet alakú hozzájáruló mezőben (a checkboxban) bepipálta:

„Érdekelnek további felmérések a Kärcher piackutatása keretében!”

A „Regisztráljon&Nyerjen” vagy egyéb akció keretében a Kärcher piackutatási célokra tárolja az Ön megszólítását, nevét, címét, e-mail elérhetőségét, telefonszámát, azon terület jellegét, amelyben Ön eljár (magánjellegű vagy üzletszerű) és – amennyiben ezt a rubrikát kitöltötte vagy bepipálta – születési évét, illetve a Kärcher termékének alkatrészszámát, a termék nevét, a vásárlás dátumát és azt, hogy Ön további piackutatáshoz kapcsolódó felmérésben érdekelt. Kizárólag abban az esetben használja fel Kärcher az adatait piackutatás keretében az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk a) pontja szerint, ha Ön beleegyezését adta az erre a célra szolgáló hozzájáruló felület segítségével. Egyéb esetben az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk b) pontja szerint az adatai kizárólag akkor kerülnek felhasználásra, amennyiben Ön nyert.

5. Nyereményjátékok

A nyereményjátékok esetében a Kärcher minden esetben csak azokat az adatokat tárolja, amelyek szükségesek a nyereménysorsoláshoz és az adott nyereményjáték lebonyolításához (pl. az Ön neve, címe, e-mail elérhetősége), annak érdekében, hogy a nyereményjáték végrehajtása az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk b) pontjának megfeleljen. Kizárólag abban az esetben használja Kärcher az Ön adatait piackutatási célra vagy hírlevélküldésre az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk a) pontjának megfelelve, ha Ön kifejezett beleegyezését adta az adatainak felhasználásához az erre a célra szolgáló hozzájáruló felület segítségével.

6. Garanciahosszabbítási akció

A garanciahosszabbítási akció csak a Kärcher vállalati ügyfeleire vonatkozik. Amennyiben ebben részt szeretne venni, Önnek meg kell adnia az űrlapon nevét, címét, e-mail elérhetőségét és annak a készüléknek a termékinformációit, amelyre a fennálló garanciát meghosszabbítani szeretné (kötelezően kitöltendő adatok). Ezeket az adatokat csak a garanciafeldolgozáshoz és a hozzá tartozó készülékhez történő hozzárendeléshez szükséges mértékben, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk b) pontja szerint használja fel a Kärcher. A többi mező kitöltése opcionális. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezésével gyűjti a Kärcher az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk a) pontja szerint.

7. myKärcher

A jelszóval védett felhasználói felület létrehozása (myKärcher-fiók) lehetővé teszi, ill. egyszerűsíti a rendelkezésre álló funkciók használatát, pl. online webáruház és online javítás megrendelésének lebonyolítása.

Ennek keretében Önről a következő adatok kerülnek tárolásra: családi és utóneve, e-mail címe, jelszava és születési ideje mint kötelezően kitöltendő mezők, megszólítás, titulus, telefonszám és mobiltelefonszám mint önkéntesen megadható adatok.

Ezeket az adatokat az Amazon webes felhőszolgáltatás keretében Írországban és/vagy Frankfurt am Mainban tárolják.

Amennyiben a vásárlás (online webáruház vagy javítási megrendelés) a jelszóval védett felhasználói felületen keresztül történik, a címre vonatkozó adatok is tárolásra kerülnek. Ezeket az adatokat is az Amazon webes felhőszolgáltatás keretében Írországban és/vagy Frankfurt am Mainban tárolják.

A jelszóval védett felhasználói felület bármikor törölhető maga a felhasználó által a "Fiók törlése" funkció segítségével.

8. Online javítás megrendelése

Amennyiben az online javítás megrendelését a myKärcher fiók vagy a Kärcher Infonet szolgáltatás keretében adja le, akkor az Ön nevét és címét, valamint a javításra vonatkozó megrendelés végrehajtásához megadott eszköz típusára vonatkozó adatokat gyűjtjük az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk b) pontja alapján.

Az Ön adatai a javítás megrendelésére vonatkozó kérelem kitöltése után addig kerülnek tárolásra, ameddig az a törvényi megőrzési határidő értelmében szükséges. A kötelező megőrzési idő teljesítéséhez szükséges meghosszabbított tárolás az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk c) pontja szerint történik. 

9. Hírlevél

A Kärcher e-mailes formában érkező hírlevelét – anélkül, hogy megadta volna nevét – e-mail címmel regisztrálva rendelheti meg, ahhoz kifejezett beleegyezését adva a következő szöveg melletti jelölőnégyzetre való kattintással:

„Szeretném megrendelni a Kärcher hírlevelét és elfogadom az adatvédelmi rendelkezéseket.”

Az Ön beleegyezése után, amely megerősítő e-mail küldése útján történik, a Kärcher e-mail címét a hírlevél címzetti elérhetőségként használja, amelyben rendszeresen tájékoztatja Önt az aktuális ajánlatokról és a Kärcher termékekről. Ez az adatkezelési tevékenység az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk a) pontja alapján az Ön hozzájárulásával történik. A hírlevélről Ön bármikor leiratkozhat.

 


§ 2 A személyes adatok továbbítása és törlése

1. A Kärcher weboldal felkeresése

A Kärcher weboldalainak egyszerű felkeresése alkalmával tárolt adatok (1. §) nem kerülnek továbbításra harmadik fél részére.

2. Online webáruház

a) Szakkereskedő részére történő adattovábbítás

Személyes adatai harmadik felek részére történő továbbadására az online webáruházban való vásárlás keretében, alapvetően csak abban az esetben kerülhet sor, ha ez szerződéskötési vagy számlázási célból, illetve az ellenérték beszedése érdekében szükséges. Amennyiben Ön a terméket nem közvetlenül az Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH-tól rendeli meg, hanem a Kärcher online webáruházba integrált szakkereskedőn, mint szerződéses partneren keresztül, úgy a Kärcher a jelen nyilatkozat § 1, 2. pontjában leírtak szerint a rendelési adatokat kiválasztott kereskedő nevében gyűjti. Megrendelésének befejezése után a Kärcher feldolgozás céljából továbbítja ezeket az adatokat a szakkereskedőnek. A megrendelés teljesítése céljából a személyes adatok kezeléséért a mindenkori szakkereskedő felelős. A szakkereskedők a Kärchertől kizárólag a mindenkori feladataik ellátásához szükséges információkat kapják meg. Ezen információk egyéb felhasználása nem megengedett.

b) A felhasználói fiók törlése

Amennyiben Ön a Kärcher online webáruházában regisztráció segítségével felhasználói fiókot hozott létre, a Kärcher törli a regisztrációt, ha ezt a kérelmet az adatvédelmi tisztviselő részére jelzi (§ 6).

 

3. Kapcsolatfelvételi űrlap

Kizárólag abban az esetben, ha az Ön megkeresése vagy észrevétele az Alfred Kärcher GmbH & Co. KG-hez tartozó másik társaságot érint, eltérően attól, amelynek a kapcsolatfelvételi űrlapját használta, az üzenetet és az ahhoz kapcsolódó adatokat a cégen belül a megfelelő kapcsolattartóhoz továbbítjuk. Azon adatai továbbítására, amelyeket Ön a Kärcher online kapcsolatfelvételi űrlapján megadott, harmadik személyek részére nem kerül sor, amennyiben mégis, akkor arról Önt külön tájékoztatják.

4. Piackutatás

A Kärcher weboldalairól a piackutatás céljából gyűjtött valamennyi adatot kizárólag a Kärcher belső céljaira használják, és nem továbbítják harmadik fél részére. Törlik azokat, amennyiben az adatok ismerete már nem szükséges a piackutatáshoz.

5. Nyereményjátékok

A Kärcher weboldalán a nyereményjáték keretében gyűjtött adatok teljes mértékben és haladéktalanul törlésre kerülnek közvetlenül a kampány végét követően, és nem kerülnek harmadik fél részére továbbításra.

6. Garanciahosszabbítási akció

A garanciahosszabbítási akció keretében gyűjtött adatokat a Kärcher a meghosszabbított garanciaidőszak lejárta után törli. Ezen adatok a Kärcher-csoporton kívüli harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra.

7. Hírlevél

A hírlevél regisztrációjához megadott e-mail cím nem kerül harmadik fél részére továbbításra. A Kärcher megrendelőként a Corvin Stars Kft., cím: 9023 Győr, Corvin utca 5/a. kizárólag adatfeldolgozás céljából használja. Ha már nem szeretne a továbbiakban hírlevelet kapni (§ 5., 3.), az e-mail címét töröljük a listáról.  

8. Adattovábbítás a hatóságok és más állami intézmények részére

Az adatoknak a Kärcher vállalkozáscsoporton kívüli harmadik fél részére történő továbbítása csak akkor történik meg, ha az illetékes hatóság vagy állami intézmény egyedi esetekben elrendeli a kiadást, mivel ekkor a Kärcher erre köteles.


§ 3 Biztonsági figyelmeztetés

1. Általános technikai és szervezési intézkedések

A Kärcher számos biztonsági intézkedést tett a személyes adatok megfelelő mértékű és nagyságrendű védelme érdekében.

A Kärcher által tárolt valamennyi adat védelmét fizikai, technikai és eljárási intézkedésekkel biztosítjuk, amelyek a speciálisan erre feljogosított személy hozzáférésére korlátozzák az információkhoz való hozzájutás lehetőségét, a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban.

A Kärcher weboldalak egy szoftveres tűzfal mögött kerültek elhelyezésre, amely megakadályozza az internethez csatlakozó egyéb hálózatokhoz való hozzáférést. Ezen kívül kizárólag olyan alkalmazottak férhetnek hozzá személyes információhoz, akiknek szüksége van ezekre egy-egy adott feladat végrehajtásához. Ezek az alkalmazottak a biztonsági és adatvédelmi gyakorlatokkal kapcsolatban képzéseken részt vettek, és az Ön adatait bizalmasan kezelik.  

2. Biztonságos adattovábbítás

A személyes adatok továbbítása az online webáruházban történő rendelési folyamat részeként kódolva történik, az ágazati szabványoknak megfelelően az ún. Secure- Socket-Layer ("SSL") technológiát használva (SSL-titkosítás 3-as verzió).

3. Hitelkártya adatok

Az Ön által megadott hitelkártya-adatokat a Kärcher nem tárolja, azokat a hipertext-átviteli protokoll (hypertext transfer protocol secure - „https“) segítségével közvetlenül a fizetési szolgáltató gyűjti titkosítottan.

4. Jelszavak

A weboldalunkhoz való hozzáféréshez szükséges jelszavát soha nem szabad harmadik felek rendelkezésére bocsátani, és azt rendszeresen módosítani szükséges. Amennyiben az online webáruházban ki akar lépni felhasználói fiókjából, kattintson a kijelentkezés gombra és zárja be a böngészőt, hogy az illetéktelen hozzáférést megakadályozza.


4 § Sütik / Viselkedésalapú reklám

A Multimédia-törvény (Telemediengesetz) 15. § (3) bek. szerint a Kärcher felhasználói profilokat hoz létre reklámozás, piackutatás vagy a Kärcher weboldal igény szerinti átformálásához, feltéve, hogy a felhasználó azt nem kifogásolja. A kifogás lehetősége minden esetben az egyes technikai intézkedéseknél kerül bemutatásra.  

1. A sütik használata

Weboldalainkon „sütiket“ használunk az úgynevezett viselkedésalapú hirdetések célzására. Ezek olyan szöveges fájlok, ahol adatok segítségével a merevlemezen tárolódnak a használati információk (látogatott webhelyek, látogatások száma, látogatási idők, az egyes oldalakon való tartózkodási idő stb.) és a felhasználói profilok. Ezeket a felhasználói profilokat anonimizálják és egy technikai (statisztikai) értékelési eljárás során kiértékelik azért, hogy később lehetővé tegyék az internetes hirdetések (például bannerek) egyéb internetes oldalakon történő megjelenítését az adott felhasználó érdeklődési köre alapján. Semmilyen esetben sem tárolhatnak a sütikben személyes adatokat, mint például név, cím, e-mail cím.

2. Viselkedésalapú hirdetések 

Az IP-címet közvetlenül a viselkedésalapú hirdetés szolgáltatója gyűjti – a Kärcher weboldalakon ez a GroupM Competence Center GmbH –, azonban csupán rövidített vagy titkosított formában tárolva és feldolgozva (ami azt jelenti, hogy azt egy másik számjegysorozat helyettesíti, amely nem tesz lehetővé a következtetéseket az eredeti IP-számjegysorra, és az nem követhető vissza). A GroupM Competence Center GmbH más szolgáltatók weboldalain is kínál hirdetéseket, és alkalmazza célzási rendszereit a gyűjtött adatokat alapján történő felhasználóbarát hirdetések létrehozása céljából. A GroupM Competence Center GmbH adatvédelmi és viselkedésalapú hirdetési célzásával és a használt technológiával kapcsolatos további információk a következő címen érhetőek el: http://www.xaxis.com/de/page/privacy-policy/

3. Adobe Analytics

A fentieken túl ezen a weboldalon az Adobe Analytics-et, az Adobe Systems Software Ireland Limited webes elemzési szolgáltatását ("Adobe") is használjuk. Az Adobe Analytics az úgynevezett „sütiket” és a számítógépen tárolt szöveges fájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. Ha a weboldal használatáról a cookie által generált információk egy Adobe által üzemeltetett szerverre továbbítódnak, akkor a beállítások biztosítják, hogy az IP-címet a geolokáció előtt anonimizálják, és tárolás előtt egy általános IP-címmel helyettesítsék. A weboldal üzemeltetőjének nevében az Adobe ezeket az információkat használja fel a felhasználók weboldalhasználatának értékelésére, weboldaltevékenységre vonatkozó jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására a weboldal üzemeltetőjének. Az Adobe Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-cím más Adobe adattal nem kerül összevonásra. A sütik tárolását Ön a böngészőszoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Ugyanakkor kérjük, hogy vegye figyelembe azt, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal valamennyi funkcióját. Ezen kívül megakadályozhatja a süti által generált és a weboldal felhasználásával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) gyűjtését az Adobe számára és ezen adatok Adobe általi feldolgozását, az alábbi linken keresztül elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

4. Célzott hirdetések

Miután a felhasználó meglátogatja a weboldalt, azzal kapcsolatba lép és hirdetések jelennek meg, Xaxis szolgáltatások kerülnek alkalmazásra, amelyen keresztül meghatározásra kerülnek információk a böngészésről, a használatról és az interakciókról. A Xaxis olyan információkat is gyűjthet, amelyek olyan böngészőket és eszközöket azonosítanak, amelyekkel a felhasználó korábban érintkezett, kapcsolatba lépett. A Xaxis szolgáltatásokon keresztül gyűjtött információk tartalmazhatják az internetböngésző típusát, a böngésző nyelvét és a használt operációs rendszert, az internetprotokoll-címét ("IP-cím"), a felhasználó eszközén elérhető egyedi azonosítókat, a kapcsolat típusát (vezetékes vagy Wi-Fi), azt a régiót, ahol a készülék található, a hálózatot, amellyel az eszköz összeköttetésben van, a (mobil) eszköz sávszélességét / hosszúságának fokát, a mobil szolgáltatót (amennyiben van ilyen), a helyet és a weboldalt, ahonnan a felhasználó érkezett és azt az oldal, amelyet ezután felkeresett. Továbbá hirdetés megjelenítését, információt a felhasználó által megtekintett oldalról és a weboldalról.

A készülékek közé tartoznak a számítógépek, mobiltelefonok, táblagépek, e-olvasók vagy más digitális eszközök, amelyek internetkapcsolattal rendelkezhetnek.

A Xaxis nem gyűjt felhasználóneveket, postai címeket, telefonszámokat, e-mail címeket vagy más, személyes azonosításra alkalmas információkat a szolgáltatásáról.

A Xaxis valószínűsíthetően más cégektől is információkhoz jut, köztük ügyfeleitől is, amelyeket szolgáltatásaikon kívül gyűjtenek, és azokat a szolgáltatásokkal kapcsolatban rendelkezésre bocsátják. A Xaxis ezeket az információkat a szolgáltatásai révén gyűjtött információkba integrálhatja.

A Xaxis a szolgáltatásai révén gyűjtött információkat használja fel annak biztosítására, hogy a felhasználó megkapja a leghasznosabb és legrelevánsabb online hirdetéseket a weboldalakon.

5. Facebook

A Facebook Inc. (a továbbiakban „Facebook”) hirdetési kampányok követéséhez, illetve méréséhez, valamint a webhelylátogatások alapján készített egyéni közönségek (remarketing) létrehozásához és a Facebook Analytics szolgálatás használatához egy Facebook Pixel nevű, rövid javascript (böngészőben futó programkód) kódrészletet használunk. A Facebook Pixel a weboldal látogatáskor munkamenethez kapcsolódó információkat gyűjt és továbbít a Facebook felé HTTP fejléceken keresztül – ilyen információk lehetnek a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a használt böngésző, a megtekintett oldal(ak) és a hivatkozás forrása. A Facebook ezeket az információkat a Pixel azonosító, illetve a Facebook cookie segítségével adott hirdetőhöz, illetve Facebook felhasználóhoz tudja kötni, így megállapítható az, hogy az adott látogató végzett-e valamilyen interakciót a hirdető bármelyik hirdetésével korábban, illetve, hogy megfelel-e bármilyen, hirdető által előzetesen meghatározott közönségattribútumnak, amely segítségével valamilyen hirdetési szegmensbe sorolható. A Facebook az összegyűjtött adatokat aggregált és anonimizált formában tárolja a saját adatközpontjaiban, maximum 180 napig.

A Facebook süti szabályzata: https://www.facebook.com/policies/cookies/

A Facebookon keresztüli adatgyűjtést itt tudja megtiltani:https://www.facebook.com/about/privacy

6. Google Adwords

A Google AdWords szolgáltatáson belül a remarketing funkciót alkalmazzuk. A remarketing funkció révén lehetőségünk van arra, hogy webhelyünk felhasználói számára a Google Display hálózat más webhelyein (magán a Google hálózaton, az ún. „Google-hirdetésekben” vagy egyéb webhelyeken) az érdeklődésükre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg. Ennek érdekében elemezzük webhelyünk felhasználóinak műveleteit, azt például, hogy mely ajánlatok iránt érdeklődtek, és így a mi webhelyünk elhagyása után más webhelyeken is célirányos hirdetéseket tudunk megjeleníteni. A Google ehhez egy számot ment el azoknak a felhasználóknak a böngészőjében, akik a Google Display hálózatban felkeresnek meghatározott Google-szolgáltatásokat vagy webhelyeket. Ez a „sütinek” hívott szám regisztrálja a felhasználók látogatásait. Ez a szám egy bizonyos számítógép egyik böngészőjének, és nem egy adott személy egyértelmű azonosítására szolgál, mivel a program személyes adatokat nem ment el. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

A sütik használata a Google rendszerében kapcsolható ki: kattintson az alábbi hivatkozásra, majd töltse le és telepítse az így elérhető beépülő modult. https://www.google.com/settings/ads/plugin 

A Google remarketing funkcióval és a Google adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatban további tudnivalók az alábbi címen találhatók: https://www.google.com/privacy/ads/ 


§ 5 Az Ön jogai

1. Tájékoztatás

Önnek bármikor jogában áll az Ön személye tekintetében feldolgozott adatok, az adatok eredetének, az átvevőknek, valamint az adatfeldolgozás céljának megismerése. Ebben az esetben, kérjük, forduljon a Kärcher adatvédelmi tisztviselőjéhez (6. §).

2. Tiltakozás (piackutatás)

Ön bármikor tiltakozhat az adatok jövőbeni kezelése ellen az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke szerint. A kifogás különösen a közvetlen marketingcélú feldolgozás miatt történhet. Kérjük, küldjön rövid e-mailt a kaercher.marketresearch@de.kaercher.com címre (ennek nem szükséges indoklást tartalmaznia).

3. A hozzájárulás visszavonása (pl. hírlevélküldés)

A személyes adatoknak a Kärcher által történő felhasználásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például a Kärcher hírlevélküldésére vonatkozóan. Amennyiben szeretné visszavonni a hozzájárulását a hírlevél fogadásához, kérjük, kattintson a "leiratkozás a hírlevélről" linkre a kapott hírlevél alján. Egyéb esetekben forduljon az Alfred Kärcher Vertriebs GmbH adatvédelmi tisztviselőjéhez.

4. Az Ön további jogai

Önnek joga van személyes adatai helyesbítéséhez, törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok jövőbeni kezelése ellen, továbbá joga van az adathordozhatósághoz.

Önnek mint érintettnek, jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, különösen tartózkodási helye, foglalkozása vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, bármilyen más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül, ha Ön úgy gondolja, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelése sérti az adatvédelmi szabályokat.

5. Illetékes felügyeleti hatóság

Személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos panaszok esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.


§ 6 Elérhetőség / Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelemmel, valamint érintett személyként az Ön által gyakorolható jogokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Kärcher adatvédelmi tisztviselőjéhez:

 

Kärcher Hungaria Tisztítási-Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
Budaörsi út 62.
1118 Budapest
info@kaercher.hu