Adatvédelmi Tájékoztató

Az adatvédelemmel, valamint érintett személyként az Ön által gyakorolható jogokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Kärcher adatvédelmi tisztviselőjéhez:

Kärcher Hungaria Tisztítási-Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
Budaörsi út 62.
1118 Budapest
info.hu@karcher.com

Adatvédelem

Az adatkezelő (a továbbiakban: Kärcher vagy Adatkezelő) neve és elérhetősége:

• Kärcher Hungaria Tisztítási-Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
• Ügyvezető: Éber Anna
• Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 62.
• Tel.: +36 1 920 6600
• e-mail cím: info.hu@karcher.com

Adatkezelő jár el az adatkezelés valamennyi folyamatát illetően (pl. adatgyűjtés, feldolgozás és továbbítás) a törvényi előírások szerint. Az alábbi tájékoztató áttekintést nyújt arról, hogy milyen típusú adatokat gyűjt a Kärcher, azokat hogyan használja és továbbítja, milyen biztonsági intézkedéseket tesz a Kärcher az adatainak védelme érdekében, valamint arról, hogy a jogait hogyan gyakorolhatja.


A személyes adatok gyűjtése, felhasználása és tárolása

1. A Kärcher weboldalának felkeresése általánosságban

Amikor felkeresi a Kärcher weboldalait, úgy (technikai szükségszerűség miatt) Ön továbbítja internetes böngészőjének adatait a mi webszerverünk részére. Az Ön internetböngészője és a mi webszerverünk közötti kommunikációhoz szükséges aktív kapcsolat során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

• a megkeresés dátuma, időpontja,
• a kért adatok neve,
• az oldal, ahonnan az adatokat kérték,
• hozzáférési állapot (továbbított adatok, nem elérhető adatok stb.),
• az alkalmazott böngésző és operációs rendszer,
• annak a számítógépnek a teljes IP-címe, amelyről a kérés érkezett,
• továbbított adatmennyiség,

Az adatokat többek között

• a zökkenőmentes kapcsolatkiépítés biztosítása a Kärcher és a felhasználó között,
• a honlapjaink kényelmes használatának biztosítása,
• a rendszerbiztonság és stabilitás biztosítása, különösen a webszerverünk elleni támadások elhárítása

céljából rövid ideig tároljuk. Ezen adatok alapján az egyes személyek azonosítása nem lehetséges, azok nem kerülnek összekapcsolásra személyes adatokkal.

2. Online webáruház

Amennyiben meglátogatja online webáruházunkat, úgy a szerződés teljesítése (magánszemélyként történő megkeresés esetében) vagy jogos érdek (nem magánszemély kapcsolattartói minőségben történő megkeresés esetében), mint jogalap alapján kezeljük az Ön és a Kärcher között kötött szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez szükséges információkat.

A megrendelés lehetséges regisztráció nélkül is, ugyanakkor a Kärcher-nél való vásárláskor regisztrálhat. Ehhez megadhat egy jelszót az e-mail címével együtt, amelyek együttesen lehetővé teszik az Ön számára a későbbi vásárláskor az egyszerűbb bejelentkezést, adatai újbóli megadása nélkül. A Kärcher elmenti az Ön által megadott adatokat ahhoz, hogy létrehozzon egy felhasználói fiókot, amelynek segítségével megrendelései rögzülnek, teljesítésre és feldolgozásra kerülnek. A Kärcher az Ön adatait, amelyek a további megrendelésekhez szükségesek, mindaddig megtartja, ameddig Ön a regisztrációját fenntartja. Önnek joga van bármikor a regisztráció alkalmával megadott adatait lekérdezni, kijavítani és/vagy azok Kärcher általi törlését kérni.

Ezeket az adatokat az Amazon webes felhőszolgáltatás keretében Írországban és/vagy Frankfurt am Mainban tárolják. Amennyiben a vásárlás (online webáruház vagy javítási megrendelés) a jelszóval védett felhasználói felületen keresztül történik, a címre vonatkozó adatok is tárolásra kerülnek. Ezeket az adatokat is az Amazon webes felhőszolgáltatás keretében Írországban és/vagy Frankfurt am Mainban tárolják. A jelszóval védett felhasználói felület bármikor törölhető maga a felhasználó által a "Fiók törlése" funkció segítségével.

Mind regisztráció nélküli, mind a regisztráció esetében a teljes nevet, e-mail címet, számlázási címet, és adott esetben eltérő szállítási címet, esetlegesen adószámot (pl. egyéni vállalkozó, stb.) kezelünk. Az adatai csak a megrendelés feldolgozásához kerülnek felhasználásra.

Az adatokat adott megrendelés napjától számított 8 évig őrizzük meg. Amennyiben nem regisztrál, a rendelését visszavonja és még nem került számviteli bizonylat kiállításra, úgy adatait töröljük.

Amennyiben a vásárlás alkalmával egy másik kereskedő webáruházát keresi fel, ahol szakkereskedőnk webáruházának ajánlatára mutató linkre kattintva éri el a Kärcher weboldalait, és ott folytatja a rendelési folyamatot, a Kärcher nem gyűjt semmilyen rendelési adatot Önről, mivel Ön a vásárlási folyamatot egy másik kereskedőnél folytatja le. Ebben az esetben kérjük, vegye figyelembe az adott kereskedő adatvédelmet érintő tájékoztatásait.

Személyes adatai harmadik felek részére történő továbbadására az online webáruházban való vásárlás keretében, alapvetően csak abban az esetben kerülhet sor, ha ez szerződéskötési vagy számlázási célból, illetve az ellenérték beszedése érdekében szükséges. Amennyiben Ön a terméket nem közvetlenül az Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH-tól rendeli meg, hanem a Kärcher online webáruházba integrált szakkereskedőn, mint szerződéses partneren keresztül, úgy a Kärcher a jelen nyilatkozat szerint a rendelési adatokat kiválasztott kereskedő nevében gyűjti. Megrendelésének befejezése után a Kärcher feldolgozás céljából továbbítja ezeket az adatokat a szakkereskedőnek. A megrendelés teljesítése céljából a személyes adatok kezeléséért a mindenkori szakkereskedő felelős. A szakkereskedők a Kärchertől kizárólag a mindenkori feladataik ellátásához szükséges információkat kapják meg. Ezen információk egyéb felhasználása nem megengedett.

3. Garanciahosszabbítási akció

A garanciahosszabbítási akció csak a Kärcher vállalati ügyfeleire vonatkozik, az adatkezelés célja, hogy amennyiben az új szerzeményét regisztrálja a vételtől számított bizonyos időn belül, akkor az eredetileg biztosított garancia meghosszabbítható. Amennyiben ebben részt szeretne venni, Önnek meg kell adnia a teljes nevét, címét, e-mail elérhetőségét és annak a készüléknek a termékinformációit, amelyre a fennálló garanciát meghosszabbítani szeretné.

Ezeket az adatokat csak a garanciafeldolgozáshoz és a hozzá tartozó készülékhez történő hozzárendeléshez szükséges mértékben használjuk fel. A jogalap a szerződés teljesítése (magánszemélyként történő megkeresés esetében) vagy jogos érdek (nem magánszemély kapcsolattartói minőségben történő megkeresés esetében).

A garanciahosszabbítási akció keretében gyűjtött adatokat a Kärcher a meghosszabbított garanciaidőszak lejárta után törli. Ezen adatok a Kärcher csoporton kívüli harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra.

4. Online javítás megrendelése

Amennyiben az online javítás megrendelését a myKärcher fiók vagy a Kärcher Infonet szolgáltatás keretében adja le, akkor a teljes nevét, címét, e-mail elérhetőségét, valamint a javításra vonatkozó megrendelés végrehajtásához megadott eszköz típusára vonatkozó adatokat gyűjtjük. A jogalap a szerződés teljesítése (magánszemélyként történő megkeresés esetében) vagy jogos érdek (nem magánszemély kapcsolattartói minőségben történő megkeresés esetében).

Az adatokat adott megrendelés napjától számított 8 évig őrizzük meg. Ezen adatok a Kärcher-csoporton kívüli harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra.

5. Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben Ön a Kärcher honlapján található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésének segítségével lép kapcsolatba a Kärcher-rel (adatkezelés jogalapja: hozzájárulás), akkor az Ön által megadott adatok tárolásra kerülnek annak érdekében, hogy üzenetét a megfelelő személynek továbbíthassuk.

Az adatkezelés során a teljes nevét, e-mail címét és telefonszámát, települést, a kérdésben szereplő esetleges további személyes adatokat kezeljük.

Miután kérését megválaszoltuk, az adatait a válasz függvényében

• további jövőbeli kapcsolat hiányában az általános elévülési időt követően (5 év) töröljük a hozzá kapcsolódó személyes adatokkal együtt,
• a már meglévő szerződéses kapcsolatunkra tekintettel kezeljük azokat (utolsó üzleti kapcsolat évétől számított 8 év),
• a potenciális jövőbeli kapcsolatunkra tekintettel azt vagy a szerződés teljesítése (magánszemélyként történő megkeresés esetében) vagy jogos érdek alapján kezeljük (nem magánszemély kapcsolattartói minőségben történő megkeresés esetében)

Egyéb célokra a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatai – amennyiben ehhez a később részletezettek alapján nem jelezte - nem kerülnek felhasználásra.

Kizárólag abban az esetben, ha az Ön megkeresése vagy észrevétele az Alfred Kärcher GmbH & Co. KG-hez tartozó másik társaságot érint, eltérően attól, amelynek a kapcsolatfelvételi űrlapját használta, az üzenetet és az ahhoz kapcsolódó adatokat a cégen belül a megfelelő kapcsolattartóhoz továbbítjuk. Azon adatai továbbítására, amelyeket Ön a Kärcher online kapcsolatfelvételi űrlapján megadott, harmadik személyek részére nem kerül sor, amennyiben mégis, akkor arról Önt külön tájékoztatják.

6. Piackutatás (pl. Regisztráljon&Nyerjen)

A részvétel az Ön hozzájárulásával történik. A Kärcher a törvényi keretek között használja az Ön adatait piackutatási célokra, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárult, úgy, hogy az alábbi szöveget a négyzet alakú hozzájáruló mezőben (a checkboxban) bepipálta:

„Érdekelnek további felmérések a Kärcher piackutatása keretében!”

A „Regisztráljon&Nyerjen” vagy egyéb akció keretében a Kärcher piackutatási célokra tárolja az Ön teljes nevét, címét, e-mail elérhetőségét, telefonszámát, azon terület jellegét, amelyben Ön eljár (magánjellegű vagy üzletszerű) és – amennyiben ezt a rubrikát kitöltötte vagy bepipálta – születési évét, illetve a Kärcher termékének alkatrészszámát, a termék nevét, a vásárlás dátumát és azt, hogy Ön további piackutatáshoz kapcsolódó felmérésben érdekelt.
A hozzájárulás a nyeremény sorsolása előtt bármikor visszavonható az Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A Kärcher weboldalairól a piackutatás céljából gyűjtött valamennyi adatot kizárólag a Kärcher belső céljaira használják, és nem továbbítják harmadik fél részére. Töröljük azokat, amennyiben az adatok ismerete már nem szükséges a piackutatáshoz.

A nyertes esetében a nyereményjáték végrehajtása és a kapcsolódó törvényi előírások teljesítése érdekében a szerződés és az Adatkezelőre vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése (különösen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C törvény) alapján a nyeremény kifizetése évének utolsó napjától számított 8 évig őrizzük meg az adatokat.

7. Nyereményjátékok

A játékban történő részvétel az Ön hozzájárulásával történik. Azon játékosok esetében,

• ahol nincs nyeremény, ott a sorsolást követően töröljük az adatokat,
• a nyertes esetében a nyereményjáték végrehajtása és a kapcsolódó törvényi előírások teljesítése érdekében a szerződés és az Adatkezelőre vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése (különösen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C törvény) alapján a nyeremény kifizetése évének utolsó napjától számított 8 évig őrizzük meg az adatait.

Az adatkezelés során a teljes nevét, e-mail címét és telefonszámát, továbbá a nyertes esetében a lakcímet is kezeljük.

A hozzájárulás a sorsolás előtt bármikor visszavonható az Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

Kizárólag abban az esetben használja a Kärcher az Ön adatait piackutatási célra vagy hírlevélküldésre, ha Ön kifejezett beleegyezését adta az adatainak felhasználásához az erre a célra szolgáló hozzájáruló felület segítségével.

A Kärcher weboldalán a nyereményjáték keretében gyűjtött nem kerülnek harmadik fél részére továbbításra.

8. Hírlevél

Ez az adatkezelési tevékenység hozzájárulással történik, a következő szöveg melletti jelölőnégyzetre való kattintással:

„Szeretném megrendelni a Kärcher hírlevelét és elfogadom az adatvédelmi rendelkezéseket.”

A kezelt adatok a teljes név, e-mail cím és születési dátum. A beleegyezés megerősítő e-mail küldése útján történik, a Kärcher e-mail címét a hírlevél címzetti elérhetőségként használja, amelyben rendszeresen tájékoztatja Önt az aktuális ajánlatokról és a Kärcher termékekről.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy az Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől ennek kapcsán nem gyűjtünk személyes adatokat.

A hírlevél regisztrációjához megadott e-mail cím nem kerül harmadik fél részére továbbításra. A Kärcher megrendelőként a Corvin Stars Kft. (cím: 9023 Győr, Corvin utca 5/a.) kizárólag adatfeldolgozás céljából használja. Ha már nem szeretne a továbbiakban hírlevelet kapni, az e-mail címét töröljük a listáról.

9. Álláspályázat

Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezelés célja a meghirdetett álláspályázat elbírálása, a jelölteknek szóló visszajelzés és kapcsolatfelvétel.

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

A hozzájárulás a pályázati anyagának megküldésétől az adott pozíció betöltéséig szól (kivételt képez, amennyiben például pályázati előírás miatt ezt megőrizni szükséges vagy a hozzájárulását időközben visszavonja, utóbbira bármikor lehetősége van).

Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A rögzített személyes adatokat kizárólag az Adatkezelőnél a pozíció elbírálásában résztvevő személyek ismerhetik meg.

10. Állásinterjú során személyiségi teszt

Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, amelyet jelen tájékoztató megismerése után adhat meg. Jelezni kívánom, hogy a hozzájárulásának elmaradása nem jár hátrányos következményekkel az elbírálás szempontjából. Az adatkezelés célja a felvételi eljárás során az ellátandó feladatokkal kapcsolatos személyiségjegyek vizsgálata.

A kezelt adatok a teljes név, illetve a tesztek elbírálása során bizonyos személyiségjegyei jutnak a birtokunkba, amelyeket kizárólag a felvételi eljárás során használunk fel. Az eljárás során az alábbi tesztek kerülnek kitöltésre:

• szangvinikus-kolerikus-melankólikus-flegmatikus temperamentum teszt;
• A-B-C típusú személyiség;
• Eysenck féle személyiség tipológia;
• Thomas-Killman konfliktuskezelés;
• Belbin féle csapattag típus;

A kiértékelés kézzel történik, ezt a pozíció elbírálásában résztvevő személy hajtja végre.

A felvételei eljárás lezárása után az adatok azonnal véglegesen törlésre kerülnek, azonban hozzájárulását ez előtt is bármikor visszavonhatja a lenti elérhetőségeinken.

Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A rögzített személyes adatokat kizárólag az Adatkezelőnél a pozíció elbírálásában résztvevő személy, továbbá az ügyvezető, illetve osztályvezető ismerheti meg.

11. Sikertelen álláspályázat

Az adatkezelésünk jogalapja hozzájárulás, az adatkezelés célja, hogy az önéletrajzban szereplő adatokat egy esetlegesen megüresedő jövőbeni pozíció betöltésének elbírálása céljából fel tudjuk használni.

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

A hozzájárulás maximum 12 hónapra szól, a hozzájárulás a lenti elérhetőségeinken bármikor visszavonható. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A rögzített személyes adatokat kizárólag az Adatkezelőnél a pozíció elbírálásában résztvevő személyek ismerhetik meg.

12. Meglévő üzleti partnerekkel kapcsolattartás

Az adatkezelés célja a partnerek azonosítása, kapcsolatfelvétel, a szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatokat a legutolsó kapcsolatfelvétel napját magában foglaló adóévet követő 8 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartói (teljes név, munkahelyi telefonszám és e-mail cím, pozíció) adatokat takarja.

A rögzített személyes adatokat Adatkezelő munkavállalói a tevékenységükhöz szükséges mértékben ismerhetik meg. Az ügyvezetőnek címzett levelek belső erőforrás allokálás következtében automatikusan továbbításra kerülnek az asszisztense részére.

A törvényi / szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében egyéb harmadik felek is hozzájuthatnak az adatokhoz (így különösen informatikai szolgáltató, stb.)

13. Adattovábbítás a hatóságok és más állami intézmények részére

Az adatoknak a Kärcher vállalkozáscsoporton kívüli harmadik fél részére történő továbbítása csak akkor történik meg, ha az illetékes hatóság vagy állami intézmény egyedi esetekben elrendeli a kiadást, mivel ekkor a Kärcher erre köteles.


Biztonsági figyelmeztetés

14. Biztonsági figyelmeztetés

Általános technikai és szervezési intézkedések

A Kärcher számos biztonsági intézkedést tett a személyes adatok megfelelő mértékű és nagyságrendű védelme érdekében.

A Kärcher által tárolt valamennyi adat védelmét fizikai, technikai és eljárási intézkedésekkel biztosítjuk, amelyek a speciálisan erre feljogosított személy hozzáférésére korlátozzák az információkhoz való hozzájutás lehetőségét, a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban.
A Kärcher weboldalak egy szoftveres tűzfal mögött kerültek elhelyezésre, amely megakadályozza az internethez csatlakozó egyéb hálózatokhoz való hozzáférést. Ezen kívül kizárólag olyan alkalmazottak férhetnek hozzá személyes információhoz, akiknek szüksége van ezekre egy-egy adott feladat végrehajtásához. Ezek az alkalmazottak a biztonsági és adatvédelmi gyakorlatokkal kapcsolatban képzéseken részt vettek, és az Ön adatait bizalmasan kezelik.

Biztonságos adattovábbítás

A személyes adatok továbbítása az online webáruházban történő rendelési folyamat részeként kódolva történik, az ágazati szabványoknak megfelelően az ún. Secure- Socket-Layer ("SSL") technológiát használva (SSL-titkosítás 3-as verzió).

Hitelkártya adatok

Az Ön által megadott hitelkártya-adatokat a Kärcher nem tárolja, azokat a hipertext-átviteli protokoll (hypertext transfer protocol secure - „https“) segítségével közvetlenül a fizetési szolgáltató gyűjti titkosítottan.

Jelszavak

A weboldalunkhoz való hozzáféréshez szükséges jelszavát soha nem szabad harmadik felek rendelkezésére bocsátani, és azt rendszeresen módosítani szükséges. Amennyiben az online webáruházban ki akar lépni felhasználói fiókjából, kattintson a kijelentkezés gombra és zárja be a böngészőt, hogy az illetéktelen hozzáférést megakadályozza.


Sütik / Viselkedésalapú reklám

15. Sütik / Viselkedésalapú reklám

A Multimédia-törvény (Telemediengesetz) 15. § (3) bek. szerint a Kärcher felhasználói profilokat hoz létre reklámozás, piackutatás vagy a Kärcher weboldal igény szerinti átformálásához, feltéve, hogy a felhasználó azt nem kifogásolja. A kifogás lehetősége minden esetben az egyes technikai intézkedéseknél kerül bemutatásra.

A sütik használata

Weboldalainkon „sütiket“ használunk az úgynevezett viselkedésalapú hirdetések célzására. Ezek olyan szöveges fájlok, ahol adatok segítségével a merevlemezen tárolódnak a használati információk (látogatott webhelyek, látogatások száma, látogatási idők, az egyes oldalakon való tartózkodási idő stb.) és a felhasználói profilok. Ezeket a felhasználói profilokat anonimizálják és egy technikai (statisztikai) értékelési eljárás során kiértékelik azért, hogy később lehetővé tegyék az internetes hirdetések (például bannerek) egyéb internetes oldalakon történő megjelenítését az adott felhasználó érdeklődési köre alapján. Semmilyen esetben sem tárolhatnak a sütikben személyes adatokat, mint például név, cím, e-mail cím.

Viselkedésalapú hirdetések

Az IP-címet közvetlenül a viselkedésalapú hirdetés szolgáltatója gyűjti – a Kärcher weboldalakon ez a GroupM Competence Center GmbH –, azonban csupán rövidített vagy titkosított formában tárolva és feldolgozva (ami azt jelenti, hogy azt egy másik számjegysorozat helyettesíti, amely nem tesz lehetővé a következtetéseket az eredeti IP-számjegysorra, és az nem követhető vissza). A GroupM Competence Center GmbH más szolgáltatók weboldalain is kínál hirdetéseket, és alkalmazza célzási rendszereit a gyűjtött adatokat alapján történő felhasználóbarát hirdetések létrehozása céljából. A GroupM Competence Center GmbH adatvédelmi és viselkedésalapú hirdetési célzásával és a használt technológiával kapcsolatos további információk a következő címen érhetőek el: http://www.xaxis.com/de/page/privacy-policy/

 Adobe Analytics

A fentieken túl ezen a weboldalon az Adobe Analytics-et, az Adobe Systems Software Ireland Limited webes elemzési szolgáltatását ("Adobe") is használjuk. Az Adobe Analytics az úgynevezett „sütiket” és a számítógépen tárolt szöveges fájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. Ha a weboldal használatáról a cookie által generált információk egy Adobe által üzemeltetett szerverre továbbítódnak, akkor a beállítások biztosítják, hogy az IP-címet a geolokáció előtt anonimizálják, és tárolás előtt egy általános IP-címmel helyettesítsék. A weboldal üzemeltetőjének nevében az Adobe ezeket az információkat használja fel a felhasználók weboldalhasználatának értékelésére, weboldaltevékenységre vonatkozó jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására a weboldal üzemeltetőjének. Az Adobe Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-cím más Adobe adattal nem kerül összevonásra. A sütik tárolását Ön a böngészőszoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Ugyanakkor kérjük, hogy vegye figyelembe azt, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal valamennyi funkcióját. Ezen kívül megakadályozhatja a süti által generált és a weboldal felhasználásával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) gyűjtését az Adobe számára és ezen adatok Adobe általi feldolgozását, az alábbi linken keresztül elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Célzott hirdetések

Miután a felhasználó meglátogatja a weboldalt, azzal kapcsolatba lép és hirdetések jelennek meg, Xaxis szolgáltatások kerülnek alkalmazásra, amelyen keresztül meghatározásra kerülnek információk a böngészésről, a használatról és az interakciókról. A Xaxis olyan információkat is gyűjthet, amelyek olyan böngészőket és eszközöket azonosítanak, amelyekkel a felhasználó korábban érintkezett, kapcsolatba lépett. A Xaxis szolgáltatásokon keresztül gyűjtött információk tartalmazhatják az internetböngésző típusát, a böngésző nyelvét és a használt operációs rendszert, az internetprotokoll-címét ("IP-cím"), a felhasználó eszközén elérhető egyedi azonosítókat, a kapcsolat típusát (vezetékes vagy Wi-Fi), azt a régiót, ahol a készülék található, a hálózatot, amellyel az eszköz összeköttetésben van, a (mobil) eszköz sávszélességét / hosszúságának fokát, a mobil szolgáltatót (amennyiben van ilyen), a helyet és a weboldalt, ahonnan a felhasználó érkezett és azt az oldal, amelyet ezután felkeresett. Továbbá hirdetés megjelenítését, információt a felhasználó által megtekintett oldalról és a weboldalról.

A készülékek közé tartoznak a számítógépek, mobiltelefonok, táblagépek, e-olvasók vagy más digitális eszközök, amelyek internetkapcsolattal rendelkezhetnek.

A Xaxis nem gyűjt felhasználóneveket, postai címeket, telefonszámokat, e-mail címeket vagy más, személyes azonosításra alkalmas információkat a szolgáltatásáról.

A Xaxis valószínűsíthetően más cégektől is információkhoz jut, köztük ügyfeleitől is, amelyeket szolgáltatásaikon kívül gyűjtenek, és azokat a szolgáltatásokkal kapcsolatban rendelkezésre bocsátják. A Xaxis ezeket az információkat a szolgáltatásai révén gyűjtött információkba integrálhatja.

A Xaxis a szolgáltatásai révén gyűjtött információkat használja fel annak biztosítására, hogy a felhasználó megkapja a leghasznosabb és legrelevánsabb online hirdetéseket a weboldalakon.

 
Facebook

A Facebook Inc. (a továbbiakban „Facebook”) hirdetési kampányok követéséhez, illetve méréséhez, valamint a webhelylátogatások alapján készített egyéni közönségek (remarketing) létrehozásához és a Facebook Analytics szolgálatás használatához egy Facebook Pixel nevű, rövid javascript (böngészőben futó programkód) kódrészletet használunk. A Facebook Pixel a weboldal látogatáskor munkamenethez kapcsolódó információkat gyűjt és továbbít a Facebook felé HTTP fejléceken keresztül – ilyen információk lehetnek a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a használt böngésző, a megtekintett oldal(ak) és a hivatkozás forrása. A Facebook ezeket az információkat a Pixel azonosító, illetve a Facebook cookie segítségével adott hirdetőhöz, illetve Facebook felhasználóhoz tudja kötni, így megállapítható az, hogy az adott látogató végzett-e valamilyen interakciót a hirdető bármelyik hirdetésével korábban, illetve, hogy megfelel-e bármilyen, hirdető által előzetesen meghatározott közönségattribútumnak, amely segítségével valamilyen hirdetési szegmensbe sorolható. A Facebook az összegyűjtött adatokat aggregált és anonimizált formában tárolja a saját adatközpontjaiban, maximum 180 napig.

A Facebook süti szabályzata: https://www.facebook.com/policies/cookies/
A Facebookon keresztüli adatgyűjtést itt tudja megtiltani:https://www.facebook.com/about/privacy

Google Adwords

A Google AdWords szolgáltatáson belül a remarketing funkciót alkalmazzuk. A remarketing funkció révén lehetőségünk van arra, hogy webhelyünk felhasználói számára a Google Display hálózat más webhelyein (magán a Google hálózaton, az ún. „Google-hirdetésekben” vagy egyéb webhelyeken) az érdeklődésükre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg. Ennek érdekében elemezzük webhelyünk felhasználóinak műveleteit, azt például, hogy mely ajánlatok iránt érdeklődtek, és így a mi webhelyünk elhagyása után más webhelyeken is célirányos hirdetéseket tudunk megjeleníteni. A Google ehhez egy számot ment el azoknak a felhasználóknak a böngészőjében, akik a Google Display hálózatban felkeresnek meghatározott Google-szolgáltatásokat vagy webhelyeket. Ez a „sütinek” hívott szám regisztrálja a felhasználók látogatásait. Ez a szám egy bizonyos számítógép egyik böngészőjének, és nem egy adott személy egyértelmű azonosítására szolgál, mivel a program személyes adatokat nem ment el. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja hozzájárulás.

A sütik használata a Google rendszerében kapcsolható ki: kattintson az alábbi hivatkozásra, majd töltse le és telepítse az így elérhető beépülő modult. https://www.google.com/settings/ads/plugin

A Google remarketing funkcióval és a Google adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatban további tudnivalók az alábbi címen találhatók: https://www.google.com/privacy/ads/

16. Az érintetti adatok valódisága, illetve 16 éven aluli személyek adatainak kezelése

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, illetve azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, az Érintett felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címet kizárólag ő használja. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet felhasználta.

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában Adatkezelő a 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.


Az Ön jogai

Tájékoztatás

• Bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait (mindegyik adatkezelés esetén).

• Bármikor jogosult kérni az Adatkezelőtől, hogy helyesbítse vagy egészítse ki a pontatlan / hiányos személyes adatait (mindegyik adatkezelés esetén).

• Bármikor jogosult kérni, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk (mindegyik adatkezelés esetében, kivéve, amikor nem magánszemély partner által kijelölt kapcsolattartó adatai esetében).

• Bármikor jogosult kérni, hogy korlátozzuk az adatkezelést (mindegyik adatkezelés esetén). Az adatkezelés korlátozása esetén Adatkezelő a személyes adatok tárolása kivételével csak a hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. A személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha
 - vitatja a személyes adatok pontosságát,
 - az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzi,
 - az Adatkezelőnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli
Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja a feloldást megelőzően.
• Bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból (kizárólag a nem magánszemélyként történő kapcsolattartó esetében a szerződés teljesítése kapcsán).

• Bármikor jogosult kérni, hogy töröljük személyes adatait (mindegyik adatkezelés esetén). Az Adatkezelő törli személyes adatait, ha
- nincs szükségünk a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtöttük vagy kezeltük,
- tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
- a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
- Adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. (mindegyik adatkezelés esetén)
Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 


Elérhetőség / Adatvédelmi tisztviselő

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait Adatkezelő nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:

 - Adatvédelmi tisztviselő: Nagy István
 - személyesen a székhelyünkön: 1118 Budapest, Budaörsi út 62.,
 - e-mail cím: dpo.hu@karcher.com (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.